Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Στυλ και Eπαναχρησιμοποίηση Mορφοποίησης
Περιεχόμενα Οδηγού Word  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Ελεγχος μορφοποίησης για συνέπεια
 

 
Πληροφορίες για τον Ελεγχο της Συνέπειας Μορφοποίησης
 
Το Microsoft Word μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν η μορφοποίηση εφαρμόζεται με ασυνέπεια στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, εάν οι περισσότερες επικεφαλίδες ενός εγγράφου έχουν μέγεθος 48 στιγμές, αλλά κατά λάθος μορφοποιήσατε στις 47 στιγμές, το Word μπορεί να σας βοηθήσει να τις μορφοποιήσετε όλες στις 48 στιγμές. Η συνεπής μορφοποίηση μπορεί να δώσει στα έγγραφά σας πιο επαγγελματική εμφάνιση.
 
Το Word ελέγχει τις ακόλουθες ασυνέπειες μορφοποίησης:
 1. Εμφανίσεις παρόμοιας μορφοποίησης που έχετε εφαρμόσει απευθείας στο κείμενο.
 2. Εμφανίσεις παρόμοιας μορφοποίησης που εφαρμόζετε σε λίστες.
 3. Εμφανίσεις άμεσης μορφοποίησης που ταιριάζει με τα στυλ που εφαρμόσατε αλλού στο έγγραφό σας. Στυλ είναι ο συνδυασμός χαρακτήρων μορφοποίησης, όπως γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς και εσοχή, τον οποίο ονομάζετε και αποθηκεύετε ως ένα σύνολο. Οταν εφαρμόζετε ένα στυλ, όλες οι πληροφορίες μορφοποίησης σε αυτό το στυλ εφαρμόζονται ταυτόχρονα.
   
  Εάν δύο εμφανίσεις μορφοποίησης έχουν διαφορετική επισήμανση, τότε το Word δεν θα τις ορίσει ως ασυνεπείς. Για παράδειγμα, οι εμφανίσεις Arial 12 στιγμές και Arial 16 στιγμές δεν θα θεωρηθούν ασυνεπείς, αφού η μία ίσως να χρησιμοποιηθεί για σώμα κειμένου και η άλλη για επικεφαλίδες.
   
  Οταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή το Word ελέγχει τις ασυνέπειες καθώς πληκτρολογείτε. Οι ασυνέπειες σημειώνονται με μπλε, κυματιστές υπογραμμίσεις.

 
Ελεγχος Μορφοποίησης για Συνέπεια
 
To Microsoft Word μπορεί να ανιχνεύσει ασυνέπειες της μορφοποίησης καθώς πληκτρολογείτε και, στη συνέχεια, να τις σημειώσει με μπλε, κυματιστή υπογράμμιση.
 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία.
 2. Στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση μορφοποίησης, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
 3. Στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση ασυνεπειών μορφοποίησης. Οι ασυνέπειες μορφοποίησης θα επισημαίνονται με μπλε κυματιστές υπογραμμίσεις.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην μπλε, κυματιστή υπογράμμιση όπου εμφανίζεται μια ασυνέπεια μορφοποίησης.
 6. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να διορθώσετε την ασυνέπεια, κάντε κλικ στην εντολή που περιγράφει την ασυνέπεια.
  • Για να κάνετε το Word να καταργήσει την μπλε, κυματιστή υπογράμμιση και να μην διορθώσει την ασυνέπεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη.
  • Για να παραλείψετε όλες τις εμφανίσεις της ασυνέπειας στο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη κανόνα.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Μορφοποίηση κειμένου με τη χρήση στυλ
 

 
Το στυλ είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών μορφοποίησης που μπορείτε να εφαρμόσετε σε κείμενο, πίνακες και λίστες του εγγράφου σας, για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνισή τους. Εφαρμόζοντας ένα στυλ, εφαρμόζετε μια ολόκληρη ομάδα μορφών με μια απλή λειτουργία.
 
Για παράδειγμα, αντί να εκτελέσετε τρία χωριστά βήματα, για να μορφοποιήσετε τον τίτλο με γραμματοσειρά Arial, σε μέγεθος 16 στιγμών και με στοίχιση στο κέντρο, μπορείτε να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα με ένα βήμα, εφαρμόζοντας το στυλ τίτλου.
 
Ακολουθούν οι τύποι στυλ που μπορείτε να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε:
 
Το στυλ παραγράφου καθορίζει όλα τα στοιχεία της εμφάνισης μιας παραγράφου, όπως τη στοίχιση κειμένου, τους στηλοθέτες, το διάστιχο και τα περιγράμματα, και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μορφοποίηση χαρακτήρων.
 
Το στυλ χαρακτήρων επηρεάζει το επιλεγμένο κείμενο μέσα σε μια παράγραφο, όπως τη γραμματοσειρά και το μέγεθος κειμένου, και τις μορφοποιήσεις έντονης και πλάγιας γραφής.
 
Το στυλ πίνακα παρέχει ομοιόμορφη εμφάνιση σε περιγράμματα, σκίαση, στοίχιση και γραμματοσειρές πινάκων.
 
Το στυλ λίστας εφαρμόζει παρόμοια στοίχιση, χαρακτήρες αρίθμησης ή κουκκίδων και γραμματοσειρές σε λίστες.
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε, να προβάλετε και να εφαρμόσετε ξανά στυλ από το παράθυρο εργασιών Στυλ και μορφοποίηση. Η μορφοποίηση που εφαρμόζετε απευθείας, αποθηκεύεται και σε αυτό το παράθυρο.
 
Εφαρμογή διαφορετικού στυλ σε κείμενο
 
Για να τροποποιήσετε γρήγορα όλο το κείμενο που έχει μορφοποιηθεί με ένα συγκεκριμένο στυλ, μπορείτε να επανακαθορίσετε το στυλ. Παραδείγματος χάρη, αν οι κύριες επικεφαλίδες σας είναι γραμμένες στη γραμματοσειρά Arial, σε μέγεθος 14 στιγμών, στοιχισμένες αριστερά και με έντονη γραφή, και αποφασίσετε αργότερα ότι οι επικεφαλίδες σας πρέπει να είναι σε μέγεθος 16 στιγμών, στη γραμματοσειρά Arial Narrow, στοιχισμένες στο κέντρο, δεν είστε υποχρεωμένοι να αλλάξετε κάθε κύρια επικεφαλίδα του εγγράφου. Αλλάξτε απλώς τα χαρακτηριστικά αυτού του στυλ.
 
Σημειώστε ότι όταν αλλάζετε ένα στοιχείο μορφοποίησης του στυλ βάσης σε ένα έγγραφο, η αλλαγή θα απεικονίζεται σε όλα τα στυλ που προέρχονται από το στυλ βάσης αυτού του εγγράφου. Bασικό στυλ είναι το υποκείμενο ή αρχικό στυλ από το οποίο εξαρτώνται τα άλλα στυλ ενός εγγράφου. Οταν αλλάζετε ένα στοιχείο μορφοποίησης του βασικού στυλ σε ένα έγγραφο, η αλλαγή αυτή θα αντικατοπτρίζεται σε όλα τα άλλα στυλ που προέρχονται από το βασικό στυλ.
 
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Microsoft Word, ώστε να τροποποιεί αυτόματα ένα στυλ, πράγμα που σημαίνει ότι το Word εντοπίζει την αλλαγή που κάνετε στη μορφοποίηση του κειμένου, η οποία περιέχει ένα στυλ, και μετά αυτομάτως ενημερώνει το στυλ. Οταν το Word ενημερώνει το στυλ αυτομάτως, όλο το κείμενο, το οποίο είναι μορφοποιημένο με βάση αυτό το στυλ, ενημερώνεται και μορφοποιείται σύμφωνα με τις αλλαγές που μόλις κάνατε. Η αυτόματη ενημέρωση στυλ συνιστάται για χρήστες, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση στυλ.
 
Προεπισκόπηση και εφαρμογή διαφορετικών στυλ με τη χρήση της Συλλογής Στυλ
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Συλλογή στυλ για να δείτε την εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου σας, αν εφαρμόσετε στυλ από διαφορετικό πρότυπο. Πρότυπο είναι το αρχείο ή αρχεία που περιέχουν τη δομή και τα εργαλεία για τη διαμόρφωση στοιχείων όπως το στυλ και η διάταξη σελίδας ολοκληρωμένων αρχείων. Για παράδειγμα, τα πρότυπα του Word μπορούν να διαμορφώσουν ένα μεμονωμένο έγγραφο και τα πρότυπα του FrontPage μπορούν να διαμορφώσουν μια ολόκληρη τοποθεσία στο Web. Στη συνέχεια, μπορείτε, αν θέλετε, να εφαρμόσετε τα στυλ απευθείας από τη Συλλογή στυλ. Μπορείτε επίσης να προβάλετε δείγματα εγγράφων που εμφανίζουν στυλ από το επιλεγμένο πρότυπο ή να εμφανίσετε μια λίστα με τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δημιουργία, τροποποίηση και μετονομασία ενός στυλ
 

 
Δημιουργία Νέου Στυλ
 
Για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ:
 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στυλ και μορφοποίηση δεν είναι ανοικτό, κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ και μορφοποίηση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Στυλ και μορφοποίηση', στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.
 2. Στο παράθυρο εργασιών Στυλ και μορφοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στυλ.
 3. Στο πλαίσιο Ονομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στυλ.
 4. Στο πλαίσιο Τύπος στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος, Χαρακτήρας, Πίνακας ή Λίστα για να καθορίσετε το είδος του στυλ που δημιουργείτε.
 5. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε ή κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση, για να δείτε περισσότερες επιλογές.

 
Συμβουλή: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κείμενο που έχετε ήδη μορφοποιήσει, ως βάση για ένα στυλ λίστας, στυλ παραγράφου ή στυλ χαρακτήρα, επιλέξτε το και στη συνέχεια βασίστε το νέο στυλ στη μορφοποίηση και τις άλλες ιδιότητες που εφαρμόζονται στο επιλεγμένο κείμενο.
 
Τροποποίηση ενός Στυλ
 
Για να τροποποιήσετε ένα στυλ:
 1. Εάν δεν είναι ανοιχτό το παράθυρο εργασιών Στυλ και μορφοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ και μορφοποίηση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Στυλ και μορφοποίηση' στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε, και μετά κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.
 3. Ενεργοποιήστε οποιεσδήποτε επιλογές θέλετε.
 4. Για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χαρακτηριστικό - όπως, για παράδειγμα, Γραμματοσειρά ή Αρίθμηση - που θέλετε να αλλάξετε.
 5. Αφού κάνετε την αλλαγή που επιθυμείτε, κάντε κλικ στο κουμπί OK και επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε άλλο χαρακτηριστικό που επιθυμείτε να αλλάξετε.

 
Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε το στυλ που προκύπτει από την τροποποίηση σε νέα έγγραφα βασιζόμενα στο ίδιο πρότυπο, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη στο πρότυπο. Το Word προσθέτει το τροποποιημένο στυλ στο επισυναπτόμενο στο ενεργό έγγραφο πρότυπο.
 
Μετονομασία ενός Στυλ
 
Για να μετονομάσετε ένα στυλ:
 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Πρότυπα και πρόσθετα.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Οργάνωση.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Στυλ.
 4. Στο πλαίσιο Από για το έγγραφο ή το πρότυπο στα κάντε κλικ στην καταχώρηση που θέλετε να μετονομάσετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Μετονομασία.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Μετονομασία, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την καταχώρηση.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και έπειτα στο κουμπί Κλείσιμο.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαγραφή στυλ
 

 
Διαγραφή ενός στυλ
 
Για να διαγράψετε ένα στυλ μπορείται να κάνετε τα εξής:
 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στυλ και μορφοποίηση δεν είναι ανοικτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο Στυλ και μορφοποίηση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Στυλ και μορφοποίηση', στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.
 2. Στη λίστα Επιλογή μορφοποίησης για εφαρμογή, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στυλ που επιθυμείτε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

 
Σημείωση: Εάν διαγράψετε ένα στυλ παραγράφου το οποίο δημιουργήσατε, το Microsoft Word εφαρμόζει το βασικό στυλ σε όλες τις παραγράφους που ήταν μορφοποιημένες με αυτό το στυλ και καταργεί τους ορισμούς του στυλ από το παράθυρο εργασιών.
 
Διαγραφή πολλών στυλ
 
Για να διαγράψετε πολλά στυλ μπορείται να κάνετε τα εξής:
 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Πρότυπα και πρόσθετα.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Οργάνωση και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Στυλ.
 3. Για να διαγράψετε στοιχεία από ένα διαφορετικό πρότυπο ή αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο αρχείου για να κλείσετε το ενεργό έγγραφο και το επισυναπτόμενο σε αυτό πρότυπο ή για να κλείσετε το πρότυπο Normal. Κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ανοιγμα αρχείου και ανοίξτε το πρότυπο ή το αρχείο που θέλετε.
 4. Κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd_06.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας