Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Κουκίδες και Αρίθμηση
Περιεχόμενα Οδηγού Word  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Πληροφορίες για λίστες με κουκκίδες και αριθμημένες λίστες
 

 
Στο Word, η δημιουργία λιστών με κουκκίδες και με αρίθμηση είναι απλή. Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα κουκκίδες (κουκκίδα είναι η τελεία ή ένα άλλο σύμβολο που τοποθετείται πριν από το κείμενο, όπως τα στοιχεία σε μια λίστα, για την προσθήκη έμφασης) ή αρίθμηση σε υπάρχουσες γραμμές κειμένου ή να δημιουργηθούν αυτόματα από το Word λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση, καθώς πληκτρολογείτε.
 
Εάν προτιμάτε τις αυτόματες λίστες, αλλά αντιμετωπίσετε μια περίπτωση κατά την οποία δεν θέλετε να μετατραπεί κείμενο σε λίστα, μπορείτε να αναιρέσετε μια λίστα στη διάρκεια της δημιουργίας της, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αυτόματη Διόρθωση', το οποίο εμφανίζεται κοντά στη λίστα.
 
Χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες μορφές κουκκίδων και αρίθμησης για λίστες, επιλέξτε άλλες ενσωματωμένες μορφές, προσαρμόστε υπάρχουσες μορφές ή χρησιμοποιήστε την επιλογή Στυλ λίστας.
 
Μορφοποιήστε κουκκίδες και αριθμούς με διαφορετικό τρόπο από το κείμενο της λίστας. Για παράδειγμα, κάντε κλικ σε έναν αριθμό και αλλάξτε το χρώμα των αριθμών ολόκληρης της λίστας, χωρίς να γίνουν αλλαγές στο κείμενο της λίστας.
 
Δείγμα οθόνης - μορφοποίηση κουκκίδων

 
Δημιουργήστε λίστα με ένα μόνο επίπεδο ή λίστα με αριθμημένη διάρθρωση για να προσθέσετε πιο σύνθετη δομή σε λίστες. Λίστα με αριθμημένη διάρθρωση είναι η λίστα που δημιουργείται για να εφαρμόσει μια ιεραρχική δομή σε οποιαδήποτε λίστα ή έγγραφο. Ενα έγγραφο μπορεί να έχει μέχρι εννιά επίπεδα.
 
Δημιουργήστε λίστα με κουκκίδες εικόνας, για να προσθέσετε οπτικό ενδιαφέρον σε έγγραφο ή ιστοσελίδα.
 
Δείγμα οθόνης - Λίστα με κουκκίδες εικόνας
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης
 

 
Το Microsoft Word έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει αυτόματα λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση κατά την πληκτρολόγηση ή μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα κουκκίδες ή αριθμούς σε υπάρχουσες γραμμές κειμένου.
 
Δημιουργία λίστας με κουκκίδες και αρίθμηση κατά την πληκτρολόγηση:
 
Για να δημιουργήσετε λίστα με κουκκίδες και αρίθμηση κατά την πληκτρολόγηση κάνετε τα εξής:
 1. Πληκτρολογήστε 1. για να ξεκινήσει μια λίστα με αρίθμηση ή * (αστερίσκο) για να ξεκινήσει μια λίστα με κουκκίδες και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή TAB.
 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.
 3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να προσθέσετε το επόμενο στοιχείο της λίστας. Το Word εισάγει αυτόματα τον επόμενο αριθμό ή την κουκκίδα.
 4. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πιέστε το πλήκτρο ENTER δύο φορές ή πιέστε το πλήκτρο BACKSPACE για να διαγράψετε την τελευταία κουκκίδα ή τον αριθμό της λίστας.

 
Εάν δεν εμφανίζονται αυτόματα κουκκίδες και αριθμοί, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης του μενού Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματες λίστες με κουκκίδες ή Αυτόματες λίστες με αρίθμηση.
 
Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης σε υπάρχον κείμενο:
 
Για να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση σε υπάρχον κείμενο:
 1. Επιλέξτε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.
 2. Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Κουκκίδες' ή Αρίθμηση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αρίθμηση'.

 
Σημείωση:
 
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά στυλ κουκκίδων και διαφορετικές μορφές αρίθμησης κάνοντας κλικ στην εντολή Κουκκίδες και αρίθμηση του μενού Μορφή.
 
Μπορείτε να μετακινήσετε ολόκληρη λίστα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Κάντε κλικ στον πρώτο αριθμό της λίστας και σύρετέ τον στη νέα θέση. Καθώς σύρετε, μετακινείται ολόκληρη η λίστα, χωρίς να γίνουν αλλαγές στα επίπεδα αρίθμησης της λίστας.
 
Μπορείτε να μετατρέψετε μια υπάρχουσα λίστα σε λίστα με αριθμημένη διάρθρωση (είναι η λίστα που δημιουργείται για να εφαρμόσει μια ιεραρχική δομή σε οποιαδήποτε λίστα ή έγγραφο. Ενα έγγραφο μπορεί να έχει μέχρι εννιά επίπεδα.), αλλάζοντας το ιεραρχικό επίπεδο των στοιχείων στη λίστα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό, εκτός από τον πρώτο αριθμό της λίστας, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB, ή κάντε κλικ στο κουμπί Αύξηση εσοχής Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αύξηση εσοχής' ή Μείωση εσοχής Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Μείωση εσοχής' της γραμμής εργαλείων Μορφοποίηση.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προσθήκη κουκκίδων συμβόλων σε λίστες
 

 
Οι κουκκίδες εικόνας χρησιμοποιούνται συχνά σε έγγραφα που δημιουργούνται για το Web.
 
Για να δημιουργήσετε κουκκίδες εικόνας:
 1. Επιλέξτε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες εικόνας ή σύμβολα.
 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Κουκκίδες και αρίθμηση και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Με κουκκίδες.
 3. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε στυλ και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.
 4. Αποφασίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ή ένα σύμβολο για τις κουκίδες. Κάντε κλικ στην επιλογή Χαρακτήρας για να προσθέσετε ένα σύμβολο ή Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα για να προσθέσετε μια εικόνα.
   
  Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα η οποία δεν υπάρχει στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή και μετακινείτε στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 5. Κάντε κλικ στην εικόνα ή στο σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.

 
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μια προσαρμοσμένη λίστα με κουκκίδες, καθώς πληκτρολογείτε. Πρώτα καθορίσετε μια προσαρμοσμένη κουκκίδα στο παράθυρο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση. Πληκτρολογήστε το κείμενό για το πρώτο στοιχείο της λίστας και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Το Microsoft Word εισάγει αυτόματα μια άλλη προσαρμοσμένη κουκκίδα. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πιέστε το πλήκτρο ENTER δύο φορές ή πιέστε το πλήκτρο BACKSPACE, για να διαγράψετε την τελευταία κουκκίδα στη λίστα.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματης λίστας με αρίθμηση ή κουκκίδες
 

 
Για να ενεργοποιήσετε η απενεργοποιήσετε την αυτόματη λίστα με αρίθμηση ή κουκκίδες κάνετε τα εξής:
 
 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση.
 2. Στην περιοχή Εφαρμογή κατά την πληκτρολόγηση, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματες λίστες με κουκκίδες ή Αυτόματες λίστες με αρίθμηση.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Κατάργηση κουκκίδων ή αρίθμησης
 

 
Για να καταργήσετε τις κουκκίδες ή την αρίθμηση:
 1. Επιλέξτε το κείμενο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε τις κουκκίδες ή την αρίθμηση.
 2. Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Κουκκίδες' ή στο κουμπί Αρίθμηση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αρίθμηση'.
   
  Το Microsoft Word προσαρμόζει αυτόματα την ακολουθία αρίθμησης μιας αριθμημένης λίστας.

 
Σημείωση:Για να καταργήσετε μεμονωμένη κουκκίδα ή αριθμό, κάντε κλικ στην κουκκίδα ή στον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο BACKSPACE.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd_07.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας