Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Οργάνωση Πληροφοριών σε Πίνακες
Περιεχόμενα Οδηγού Word  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]
Περιγραφή του πίνακα
 

 
Πίνακας είναι μία ή περισσότερες γραμμές κελιών που χρησιμοποιούνται συχνά για να εμφανίζουν αριθμούς και άλλα στοιχεία για γρήγορη αναφορά και ανάλυση. Ενας πίνακας αποτελείται από γραμμές και στήλες με κελιά, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε με κείμενο και γραφικά. Οι πίνακες συχνά χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών.
 
Πίνακας

 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πίνακες, για να δημιουργήσετε ενδιαφέρουσες διατάξεις σελίδας ή να δημιουργήσετε κείμενο, γραφικά και ένθετους πίνακες σε μια ιστοσελίδα. Ενθετος πίνακας είναι ο πίνακας που έχει εισαχθεί μέσα σε ένα κελί πίνακα. Εάν χρησιμοποιείτε έναν πίνακα για τη διάταξη μιας σελίδας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο πίνακα για τη διάταξη των πληροφοριών, μπορείτε να εισαγάγετε έναν ένθετο πίνακα.
 
Ενθετος πίνακας

 
Τα τμήματα του πίνακα είναι:
 
Τμήματα πίνακα

 
 1. Στήλη
 2. Γραμμή
 3. Κελί

 
Μερικά μέρη του πίνακα είναι ορατά μόνο εάν εμφανίσετε όλα τα σημάδια μορφοποίησης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/απόκρυψη Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Εμφάνιση - Απόκρυψη' της γραμμής εργαλείων Βασική.
 
Χειρισμός πινάκων - σημεία και λαβές

 
 1. Λαβή μετακίνησης πίνακα
 2. Σημάδι τέλους γραμμών
 3. Λαβή αλλαγής μεγέθους πίνακα
 4. Σημάδι τέλους κελιών

 

 
Τρόποι εργασίας με πίνακες
 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εργασίας με πίνακες. Μπορείτε να:
 
Χρησιμοποιήσετε την εντολή Αυτόματη Μορφοποίηση πίνακα, για να δώσετε γρήγορα στον πίνακά σας μια εκλεπτυσμένη σχεδίαση.
 
Χρησιμοποιήσετε ή τροποποιήστε τα ενσωματωμένα πίνακα που συνοδεύουν το Microsoft Word ή δημιουργήστε δικά σας στυλ τα οποία θα χρησιμοποιήσετε αργότερα.
 
Μετακινήσετε ή να αντιγράψετε έναν πίνακα σε άλλο σημείο της σελίδας ή αλλάξτε το μέγεθος ενός πίνακα.
 
Ρυθμίσετε μεγάλους πίνακες, ώστε να είστε βέβαιοι ότι οι πληροφορίες εμφανίζονται όπως θα θέλατε, όταν ο πίνακας εκτείνεται σε πολλές σελίδες.
 
Ορίσετε σταθερό πλάτος για κάθε στήλη ή ρυθμίστε τις στήλες, ώστε να προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου που πληκτρολογείτε.
 
Αλλάξετε τον προσανατολισμό του κειμένου από οριζόντιο σε κατακόρυφο ή το αντίστροφο.
 
Προσθέσετε διάστημα μεταξύ των κελιών του πίνακα, ή προσθέστε "αναπλήρωση" κελιών, αλλάζοντας τα περιθώρια του κελιού.
 
Εισάγετε ένθετους πίνακες για τη δημιουργία διατάξεων σελίδων.
 
Ταξινομήσετε λίστες μέσα σε πίνακα.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Δημιουργία πίνακα
 

 
Το Microsoft Word παρέχει πολλούς τρόπους δημιουργίας πίνακα. Το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος εξαρτάται από το πώς σας αρέσει να εργάζεστε, καθώς και από το πόσο απλός ή σύνθετος πρέπει να είναι ο πίνακας.
 1. Κάντε κλικ στη θέση, στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τον πίνακα.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή πίνακα Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Εισαγωγή πίνακα' στη γραμμή εργαλείων Βασική.
 3. Σύρετε το δείκτη του ποντικιού, για να επιλέξετε τον αριθμό γραμμών και στηλών που επιθυμείτε.

 
Εχετε επίσης τις ακόλουθες δυνατότητες:
 
Χρήση της εντολής "Εισαγωγή πίνακα"
 
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία, για να επιλέξετε τις διαστάσεις και τη μορφή του πίνακα, πριν να εισαγάγετε τον πίνακα σε ένα έγγραφο.
 1. Κάντε κλικ στη θέση, στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τον πίνακα.
 2. Στο μενού Πίνακας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εισαγωγή και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Πίνακας.
 3. Στην ενότητα Μέγεθος πίνακα, επιλέξτε τον αριθμό στηλών και γραμμών.
 4. Στην ενότητα Συμπεριφορά Αυτόματης Προσαρμογής, ενεργοποιήστε επιλογές για την προσαρμογή του μεγέθους του πίνακα.
 5. Για να χρησιμοποιήσετε ενσωματωμένη μορφή, κάντε κλικ στο κουμπί Αυτόματη Μορφοποίηση. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

 
Δημιουργία πιο σύνθετου πίνακα
 
Για να δημιουργήσετε έναν σύνθετο πίνακα - για παράδειγμα, έναν πίνακα που περιέχει κελιά διαφορετικού ύψους ή διαφορετικό αριθμό στηλών ανά γραμμή.
 1. Κάντε κλικ στη θέση, στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τον πίνακα.
 2. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Σχεδίαση πίνακα.
 3. Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα και ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε μολύβι.
 4. Για τον καθορισμό των εξωτερικών ορίων του πίνακα, σχεδιάστε ένα ορθογώνιο. Μετά σχεδιάστε τις γραμμές των στηλών και των γραμμών, μέσα στο ορθογώνιο.
   
  Τρόπος σχεδιαμσού πίνακα
   
 5. Για να διαγράψετε μία ή περισσότερες γραμμές, κάντε κλικ στο κουμπί Γόμα Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Γόμα' της γραμμής εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε.
 6. Μετά το τέλος της δημιουργίας του πίνακα, κάντε κλικ σε ένα κελί και αρχίστε την πληκτρολόγηση κειμένου ή την εισαγωγή γραφικών.

 
Σημείωση: Για να εφαρμόσετε αυτόματη αναδίπλωση κειμένου, ενώ σχεδιάζετε τον πίνακα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL.
 
Δημιουργία πίνακα μέσα σε άλλον πίνακα
 
Για να δημιουργήστε ένθετους πίνακες για τη σχεδίαση ιστοσελίδων. Φανταστείτε ότι η ιστοσελίδα είναι ένας μεγάλος πίνακας που απαρτίζεται από άλλους πίνακες - η τοποθέτηση κειμένου και γραφικών μέσα σε διαφορετικά κελιά πίνακα σας βοηθά να δημιουργήσετε τη διάταξη των διαφόρων τμημάτων της σελίδας σας.
 1. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πίνακα. Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα και ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε μολύβι.
 2. Τοποθετήστε το μολύβι στο κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετηθεί ο ένθετος πίνακας (ένας πίνακας μέσα σε άλλον πίνακα).
 3. Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα και ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε μολύβι. Σχεδιάστε το νέο πίνακα. Για να καθορίσετε τα όρια του πίνακα, σχεδιάστε ένα ορθογώνιο. Στη συνέχεια, σχεδιάστε τις στήλες και τις γραμμές μέσα στο ορθογώνιο.
 4. Οταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του ένθετου πίνακα, κάντε κλικ σε ένα κελί και αρχίστε την πληκτρολόγηση κειμένου ή την εισαγωγή γραφικών.

 
Σημείωση: Εάν έχετε ήδη έναν πίνακα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να τον επικολλήσετε μέσα σε άλλον πίνακα.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αντιγραφή πίνακα
 

 
Για να αντιγράψετε έναν πίνακα:
 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα μέχρι να εμφανιστεί η λαβή μετακίνησης πίνακα Δείγμα οθόνης - Λαβή μετακίνησης πίνακα.
 2. Πιέστε το πλήκτρο CTRL και σύρετε το αντίγραφο σε νέα θέση.

 
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε έναν πίνακα επιλέγοντάς τον και στη συνέχεια αντιγράφοντας και επικολλώντας τον.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Μετακίνηση ή αντιγραφή στοιχείων πίνακα
 

 
Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τα στοιχεία ενός πίνακα:
 1. Επιλέξτε τα κελιά, τις γραμμές ή τις στήλες, τις οποίες επιθυμείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.
   
  Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα κείμενο σε μια νέα θέση χωρίς να αλλάξετε το κείμενο, το οποίο υπάρχει ήδη εκεί, επιλέξτε το κείμενο που βρίσκεται μέσα σε ένα κελί αλλά όχι και το σημάδι τέλους του κελιού.
   
  Επιλογή στοιχείων πίνακα
   
  Αριθμός 1Σημάδι τέλους κελιών
   
  Για να αντικαταστήσετε το ήδη υπάρχον κείμενο και τη μορφοποίηση στη νέα θέση, επιλέξτε το κείμενο, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε και επιλέξτε το σημάδι τέλους του κελιού.
 2. Κάντε ένα από τα εξής:
   
  - Για να μετακινήσετε την επιλογή σας, σύρετέ την στη νέα θέση.
   
  - Για να αντιγράψετε την επιλογή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ σύρετε την επιλογή στη νέα θέση.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχομένων του
 

 
Μπορείτε να διαγράψετε έναν ολόκληρο πίνακα. Επίσης, μπορείτε να απαλείψετε το περιεχόμενο των κελιών, χωρίς να διαγράψετε τα ίδια τα κελιά.
 
Διαγραφή πίνακα και των περιεχομένων του
 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.
 2. Στο μενού Πίνακας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διαγραφή και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

 
Διαγραφή περιεχομένων πίνακα
 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που επιθυμείτε να διαγράψετε. Μερικά μέρη του είναι ορατά μόνο εάν εμφανίσετε όλα τα σημάδια μορφοποίησης κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Εμφάνιση/Απόκρυψη' Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Εμφάνιση/Απόκρυψη' της γραμμής εργαλείων Βασική.
   
  Για να επιλέξετε:
  • Κελί: Κάντε κλικ στην αριστερή πλευρά του κελιού.
    
   Επιλογή κελιού
  • Γραμμή: Κάντε κλικ στα αριστερά της γραμμής.
    
   Επιλογή γραμμής
  • Στήλη: Κάντε κλικ στην επάνω γραμμή του πλέγματος ή του περιγράμματος της στήλης.
    
   Επιλογή στήλης
  • Πολλά κελιά, γραμμές ή στήλες: Σύρετε το δείκτη του ποντικιού κατά μήκος του κελιού, της γραμμής ή της στήλης. Είτε επιλέξτε πολλά στοιχεία, τα οποία δε βρίσκονται απαραίτητα σε σειρά. Κάντε κλικ στο πρώτο κελί, γραμμή ή στήλη που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο CTRL και στη συνέχεια κάντε κλικ στα επόμενα κελιά, γραμμές ή στήλες που θέλετε.
  • Κείμενο στο επόμενο κελί: Πιέστε το πλήκτρο TAB.
  • Κείμενο στο προηγούμενο κελί: Πιέστε τα πλήκτρα SHIFT+TAB.
  • Ολόκληρο τον πίνακα: Στην προβολή διάταξης εκτύπωσης, κάντε κλικ στη λαβή μετακίνησης πίνακα Δείγμα οθόνης - Λαβή μετακίνησης πίνακας ή σύρετε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε ολόκληρο τον πίνακα.

   
  Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε γραμμές, στήλες ή ολόκληρο πίνακα κάνοντας κλικ στον πίνακα και χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τις εντολές Επιλογή, στο μενού Πίνακας ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα συντόμευσης.
 2. Πιέστε το πλήκτρο DELETE.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα
 

 
Μπορείτε να συνδυάσετε ένα ή περισσότερα κελιά, τα οποία βρίσκονται στην ίδια γραμμή ή στήλη, σε ένα και μόνο κελί. Μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχωνεύσετε διάφορα κελιά οριζοντίως και να δημιουργήσετε ένα πίνακα επικεφαλίδας, ο οποίος θα καλύπτει διάφορες στήλες.
 1. Επιλέξτε τα κελιά που επιθυμείτε να συγχωνεύσετε.
 2. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση κελιών Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Συγχώνευση κελιών'.

 
Σημείωση: Οταν συγχωνεύετε διάφορα κελιά σε μια στήλη για να δημιουργήσετε ένα πίνακα επικεφαλίδων κατακόρυφου προσανατολισμού, ο οποίος θα καλύπτει διάφορες γραμμές, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή κατεύθυνσης κειμένου Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο αλλαγής κατεύθυνσης κειμένου της γραμμής εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα, για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του κειμένου επικεφαλίδας. Εάν αλλάξετε την κατεύθυνση του κειμένου και αποθηκεύσετε το έγγραφο ως ιστοσελίδα, το κείμενο δεν θα εμφανίζεται με την ίδια μορφή όταν προβάλετε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαίρεση πίνακα και κελιών
 

 
Διαίρεση κελιού σε πολλά κελιά, στον ίδιο πίνακα
 
Για να διαιρέσετε ένα ή περισσότερα κελία σε πολλά στον ίδιο πίνακα:
 1. Κάντε κλικ μέσα σε ένα κελί ή επιλέξτε πολλά κελιά, τα οποία θέλετε να διαιρέσετε.
 2. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Διαίρεση κελιών Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο διαίρεσης κελιών.
 3. Επιλέξτε τον αριθμό των στηλών ή των γραμμών στις οποίες θα διαιρεθούν τα επιλεγμένα κελιά.

 
Διαίρεση πίνακα
 
Για να διαιρέσετε έναν πίνακα στα δύο:
 1. Κάντε κλικ στη σειρά, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη σειρά του δεύτερου πίνακα.
 2. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Διαίρεση πίνακα.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Μετατροπή κειμένου σε πίνακα ή αντίστροφα
 

 
Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
 
Μετατροπή κειμένου σε πίνακα
 
Οταν μετατρέπετε κείμενο σε πίνακα διαχωρίζετε ένα κείμενο με κόμμα, στηλοθέτη ή άλλο διαχωριστικό χαρακτήρα για να δείξετε το σημείο από το οποίο θα πρέπει να αρχίζει μια νέα στήλη. Οι διαχωριστικοί χαρακτήρες είναι οι χαρακτήρες που επιλέγετε για να υποδείξουν το σημείο που θέλετε να διαχωριστεί το κείμενο όταν μετατρέπετε έναν πίνακα σε κείμενο ή το σημείο που θέλετε να ξεκινούν οι νέες γραμμές ή στήλες όταν μετατρέπετε κείμενο σε πίνακα. Χρησιμοποιήστε ένα σημάδι παραγράφου για να ξεκινήσετε νέα γραμμή.
 1. Σημειώστε τα σημεία, στα οποία επιθυμείτε να διαιρέσετε το κείμενο σε στήλες εισάγοντας τους διαχωριστικούς χαρακτήρες που θέλετε. Για παράδειγμα, σε λίστα με δύο λέξεις σε κάθε γραμμή, εισαγάγετε κόμμα ή στηλοθέτη μετά από την πρώτη λέξη για να δημιουργήσετε πίνακα με δύο στήλες.
 2. Επιλέξτε το κείμενο, το οποίο επιθυμείτε να μετατρέψετε.
 3. Στο μενού Πίνακας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Μετατροπή και μετά κάντε κλικ στην εντολή Κειμένου σε πίνακα.
 4. Στην περιοχή Διαχωρισμός κείμενου κατά, κάντε κλικ στην επιλογή του διαχωριστικού χαρακτήρα που θέλετε. Κάντε όποιες άλλες επιλογές θέλετε.

 
Μετατροπή πίνακα σε κείμενο
 
Για να μετατρέψετε έναν πίνακα σε κείμενο:
 1. Επιλέξτε τις γραμμές ή τον πίνακα, τον οποίον επιθυμείτε να μετατρέψετε σε παραγράφους.
 2. Στο μενού Πίνακας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Μετατροπή και μετά κάντε κλικ στην εντολή Πίνακα σε κείμενο.
 3. Στην περιοχή Διαχωρισμός κειμένου με, κάντε κλικ στην επιλογή των διαχωριστικών χαρακτήρων που επιθυμείτε να τοποθετήσετε στη θέση των ορίων των στηλών. Οι γραμμές διαχωρίζονται με σημάδια παραγράφου.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Αλλαγή του μεγέθους στοιχείων πίνακα
 

 
Προσθήκη κελιού, γραμμής ή στήλης σε πίνακα
 
Στο μενού Πίνακας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εισαγωγή και μετά κάντε κλικ σε μια επιλογή.
 
Για να προσθέσετε γρήγορα μια γραμμή στο τέλος του πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και μετά πιέστε το πλήκτρο TAB ή ENTER.
 
Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά της τελευταίας στήλης του πίνακα, κάντε κλικ στην τελευταία στήλη. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί Εισαγωγή, στο μενού Πίνακας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες δεξιά.
 
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Σχεδίαση πίνακα για να σχεδιάσετε μια γραμμή ή μια στήλη όπου επιθυμείτε.
 
Διαγραφή κελιού, γραμμής ή στήλης από πίνακα
 
Για να διαγραψετε κελιά, γραμμές ή στήλες από πίνακα:
 1. Επιλέξτε τα κελιά, τις γραμμές ή τις στήλες που επιθυμείτε να διαγράψετε.
 2. Στο μενού Πίνακας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διαγραφή και μετά κάντε κλικ σε μια από τις επιλογές Στήλες, Γραμμές ή Κελιά.
 3. Εάν διαγράφετε κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή που επιθυμείτε.

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος πίνακα
 

 
Οι γραμμές πλέγματος διαμορφώνουν τα περιγράμματα των κελιών και δεν εκτυπώνονται. Από προεπιλογή, όλοι οι πίνακες έχουν ένα μαύρο συμπαγές περίγραμμα, μονής γραμμής, πάχους ½ στιγμών, το οποίο εκτυπώνεται. Εάν καταργήσετε αυτό το περίγραμμα, οι γραμμές πλέγματος παραμένουν μέχρι να τις αποκρύψετε.
 
Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος ή Απόκρυψη γραμμών πλέγματος.
 
Σημείωση: Οι γραμμές πλέγματος δεν είναι ορατές όταν το έγγραφο προβάλλεται σε πρόγραμμα περιήγησης. Πρόγραμμα περιήγησης στο Web είναι το λογισμικό που ερμηνεύει αρχεία HTML, τα διαμορφώνει σε ιστοσελίδες και τα εμφανίζει. Ενα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, όπως ο Microsoft Internet Explorer, μπορεί να ακολουθεί υπερ-συνδέσεις, να μεταφέρει αρχεία και να αναπαράγει αρχεία ήχου και βίντεο που είναι ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα στις επόμενες σελίδες
 

 
Οταν εργάζεστε με έναν πολύ μεγάλο πίνακα, ο πίνακας διαιρείται υποχρεωτικά στην αλλαγή σελίδας. H αλλαγή σελίδας είναι το σημείο στο οποίο τελειώνει μια σελίδα και αρχίζει μια άλλη. Το Microsoft Word εισάγει μια "αυτόματη" αλλαγή για λογαριασμό σας ή μπορείτε να επιβάλετε μια αλλαγή σελίδας σε μια συγκεκριμένη θέση εισάγοντας μια "μη αυτόματη" αλλαγή σελίδας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πίνακα, για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες εμφανίζονται με τον τρόπο που θέλετε, όταν ο πίνακας εκτείνεται σε πολλές σελίδες.
 
Οι επαναλαμβανόμενες επικεφαλίδες πίνακα είναι ορατές μόνο στην προβολή διάταξης εκτύπωσης (προβολή διάταξης εκτύπωσης είναι η προβολή ενός εγγράφου ή άλλου αντικειμένου όπως θα εμφανίζονται όταν εκτυπωθούν. Για παράδειγμα, στοιχεία όπως είναι οι κεφαλίδες, οι υποσημειώσεις, οι στήλες και τα πλαίσια κειμένου εμφανίζονται στις πραγματικές τους θέσεις.) ή κατά την εκτύπωση του εγγράφου.
 
Για να επαναλάβετε την επικεφαλίδα του πίνακα στις επόμενες σελίδες:
 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές επικεφαλίδας. Η επιλογή πρέπει να συμπεριλαμβάνει την πρώτη γραμμή του πίνακα.
 2. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Επανάληψη γραμμών επικεφαλίδας.

 
Σημείωση: Το Mιcrosoft Word επαναλαμβάνει αυτομάτως την επικεφαλίδα πίνακα στις νέες σελίδες, οι οποίες προκύπτουν από την αυτόματη αλλαγή σελίδων. Εάν μέσα σε ένα πίνακα έχουν εισαχθεί μη αυτόματες αλλαγές σελίδων, το Word δεν επαναλαμβάνει την επικεφαλίδα πίνακα.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Υπολογισμοί σε πίνακες
 

 
Μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:
 
Αθροιση των αριθμών σε μια γραμμή ή στήλη
 1. Κάντε κλικ στο κελί, στο οποίο επιθυμείτε να εμφανιστεί το άθροισμα.
 2. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Τύπος.
 3. Εάν το κελί, το οποίο έχετε επιλέξει βρίσκεται στο τέλος μιας στήλης αριθμών, το Microsoft Word προτείνει τον τύπο =SUM(ABOVE). Εάν είναι ο τύπος που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   
  Εάν το κελί, το οποίο έχετε επιλέξει βρίσκεται στο δεξιό άκρο μιας γραμμής αριθμών, το Word προτείνει τον τύπο =SUM(LEFT). Εάν είναι ο τύπος που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 
Σημειώσεις:
 
Εάν εμφανίζεται ένας κωδικός ανάμεσα σε αγκύλες - για παράδειγμα, {=SUM(LEFT)} - το Word, αντί για το άθροισμα, εμφανίζει κωδικούς πεδίων. Kώδικας πεδίου είναι το κείμενο κράτησης θέσης το οποίο υποδεικνύει τη θέση εμφάνισης συγκεκριμένων πληροφοριών από το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Τα στοιχεία σε ένα πεδίο που δημιουργούν ένα αποτέλεσμα πεδίου. Ο κώδικας πεδίου περιλαμβάνει τους χαρακτήρες πεδίου, τον τύπο πεδίου και οδηγίες. Για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα των κωδικών πεδίων, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F9.
 
Εάν η στήλη ή η γραμμή περιέχει κενά κελιά, το Word δεν θα αθροίσει ολόκληρη τη στήλη ή τη γραμμή. Για να αθροίσει ολόκληρη τη στήλη ή τη γραμμή, πληκτρολογήστε στα κενά κελιά τον αριθμό μηδέν.
 
Για να αθροίσετε γρήγορα μια γραμμή ή στήλη με αριθμούς, κάντε κλικ στο κελί, στο οποίο επιθυμείτε να εμφανιστεί το άθροισμα, και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αυτόματη Αθροιση Δείγμα οθόνης - Πλήκτρο 'Αυτόματη Αθροιση', στη γραμμή εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα.
 
Εκτέλεση άλλων υπολογισμών σε πίνακα
 1. Κάντε κλικ στο κελί, στο οποίο επιθυμείτε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.
 2. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Τύπος.
 3. Εάν το Microsoft Word προτείνει έναν τύπο, τον οποίο δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, διαγράψτε τον από το πλαίσιο Τύπος. Μην διαγράψετε το σύμβολο του ίσον. Εάν έχετε διαγράψει το σύμβολο του ίσον, εισαγάγετέ το πάλι.
 4. Στο πλαίσιο Επικόλληση συνάρτησης, κάντε κλικ σε μια συνάρτηση. Για παράδειγμα, για να αθροίσετε αριθμούς, κάντε κλικ στην επιλογή SUM. Για να αναφερθείτε στα περιεχόμενα ενός κελιού πίνακα, πληκτρολογήστε την αναφορά του κελιού στην παρένθεση του τύπου. Για παράδειγμα, για να αθροίσετε τους αριθμούς των κελιών A1 και B4, θα δώσετε στον τύπο τη μορφή = SUM(a1;b4).
 5. Στο πλαίσιο Μορφή αριθμών, επιλέξτε τη μορφή των αριθμών. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τους αριθμούς ως ποσοστά επί τοις εκατό, κάντε κλικ στην επιλογή 0,00%.

 
Σημείωση: Το Word εισάγει το αποτέλεσμα του υπολογισμού ως πεδίο στο κελί, το οποίο επιλέξατε. Εάν αλλάξετε τις τιμές στα κελιά, στα οποία αναφέρεστε, μπορείτε να ενημερώσετε τον υπολογισμό επιλέγοντας το πεδίο και πιέζοντας το πλήκτρο F9. Επίσης στο Microsoft Word, οι υπολογισμοί του πίνακα θα πρέπει να επαναλαμβάνονται με μη αυτόματο τρόπο. Για σύνθετους υπολογισμούς, χρησιμοποιήστε το Microsoft Excel.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd_08.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας