Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Ορολογία
Περιεχόμενα Οδηγού Word  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]

 
Αρθρο είναι ένα κείμενο που περιέχεται μέσα σε ένα μόνο πλαίσιο κειμένου ή σε μια αλυσίδα συνδεδεμένων πλαισίων κειμένου.
 
Αριθμημένη διάρθρωση είναι η λίστα που δημιουργείται για να εφαρμόσει μια ιεραρχική δομή σε οποιαδήποτε λίστα ή έγγραφο. Ενα έγγραφο μπορεί να έχει μέχρι εννιά επίπεδα.
 
Αλλαγή ενότητας είναι το σημάδι που εισάγετε για να δείξετε το τέλος μιας ενότητας. Μια αλλαγή ενότητας αποθηκεύει τα στοιχεία μορφοποίησης ενότητας, όπως τα περιθώρια, τον προσανατολισμό σελίδας, τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, καθώς και την ακολουθία των αριθμών σελίδας.
 
Αντικριστά περιθώρια. Τα περιθώρια της αριστερής σελίδας είναι ο αντικατοπτρισμός των περιθωρίων της δεξιάς σελίδας. Δηλαδή, τα εσωτερικά περιθώρια έχουν το ίδιο πλάτος, όπως το ίδιο πλάτος έχουν και τα εξωτερικά περιθώρια.
 

 
Bασικό στυλ είναι το υποκείμενο ή αρχικό στυλ από το οποίο εξαρτώνται τα άλλα στυλ ενός εγγράφου. Οταν αλλάζετε ένα στοιχείο μορφοποίησης του βασικού στυλ σε ένα έγγραφο, η αλλαγή αυτή θα αντικατοπτρίζεται σε όλα τα άλλα στυλ που προέρχονται από το βασικό στυλ.
 

 
Γραμματοσειρά είναι η σχεδίαση γραφικού που εφαρμόζεται σε όλα τα αριθμητικά ψηφία, σύμβολα και αλφαβητικούς χαρακτήρες. Ονομάζεται επίσης οικογένεια γραμματοσειράς. Παραδείγματα γραμματοσειρών είναι η Arial και η Courier New. Οι γραμματοσειρές συνήθως έχουν διαφορετικά μεγέθη, όπως 10 στιγμές και διάφορα στυλ, όπως έντονη γραφή.
 
Γραμμή εργαλείων είναι η γραμμή με κουμπιά και επιλογές που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εντολών. Για να εμφανίσετε μια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή του μενού Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμές εργαλείων.
 

 
Διαγραμμάτωση είναι η ρύθμιση της απόστασης μεταξύ δυο χαρακτήρων για να δημιουργηθεί η αίσθηση της ομοιόμορφης απόστασης, για να χωρέσει κείμενο σε ένα δεδομένο διάστημα και για να ρυθμιστούν οι αλλαγές γραμμής.
 
Διάστιχο είναι το διάστημα από το κάτω μέρος μίας γραμμής κειμένου έως το κάτω μέρος της επόμενης γραμμής. Το Microsoft Word ρυθμίζει το διάστιχο για να χωράει τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά ή το μεγαλύτερο γραφικό σε αυτήν τη γραμμή.
 
Διαχωριστικοί χαρακτήρες είναι οι χαρακτήρες που επιλέγετε για να υποδείξουν το σημείο που θέλετε να διαχωριστεί το κείμενο όταν μετατρέπετε έναν πίνακα σε κείμενο ή το σημείο που θέλετε να ξεκινούν οι νέες γραμμές ή στήλες όταν μετατρέπετε κείμενο σε πίνακα. Χρησιμοποιήστε ένα σημάδι παραγράφου για να ξεκινήσετε νέα γραμμή.
 

 
Eνότητα είναι τμήμα ενός εγγράφου όπου ορίζετε ορισμένες επιλογές μορφοποίησης σελίδας. Δημιουργείτε μια νέα ενότητα όταν θέλετε να αλλάξετε ιδιότητες όπως την αρίθμηση γραμμών, τον αριθμό στηλών ή τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.
 

 
Οδηγός είναι η δυνατότητα η οποία υποβάλει ερωτήματα και στη συνέχεια δημιουργεί ένα στοιχείο, όπως μια φόρμα ή ιστοσελίδα, ανάλογα με τις απαντήσεις σας.
 

 
Παράθυρο εργασιών είναι το παράθυρο μέσα σε μια εφαρμογή του Office το οποίο παρουσιάζει τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά. Η θέση του και το μικρό του μέγεθος σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές ενώ εξακολουθείτε να εργάζεστε ακόμα με τα αρχεία σας.
 
Περιθώριο είναι το κενό που υπάρχει έξω από την περιοχή εκτύπωσης μιας σελίδας.
 
Περιθώριο βιβλιοδεσίας είναι η ρύθμιση περιθωρίου που προσθέτει επιπλέον χώρο στο πλευρικό ή επάνω περιθώριο του εγγράφου που σκοπεύετε να δέσετε. Ενα περιθώριο βιβλιοδεσίας εξασφαλίζει ότι το κείμενο δεν αποκρύπτεται από το δέσιμο.
 
Πίνακας είναι μία ή περισσότερες γραμμές κελιών που χρησιμοποιούνται συχνά για να εμφανίζουν αριθμούς και άλλα στοιχεία για γρήγορη αναφορά και ανάλυση. Ενας πίνακας αποτελείται από γραμμές και στήλες με κελιά, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε με κείμενο και γραφικά. Οι πίνακες συχνά χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών.
 
Πλήρης στοίχιση είναι η ρύθμιση της οριζόντιας απόστασης ώστε το κείμενο να στοιχίζεται ομοιόμορφα σε σχέση με το αριστερό και το δεξιό περιθώριο. Η πλήρης στοίχιση δημιουργεί ένα ομοιόμορφο τελείωμα και στις δύο πλευρές.
 
Προβολή διάταξης εκτύπωσης είναι η προβολή ενός εγγράφου ή άλλου αντικειμένου όπως θα εμφανίζονται όταν εκτυπωθούν. Για παράδειγμα, στοιχεία όπως είναι οι κεφαλίδες, οι υποσημειώσεις, οι στήλες και τα πλαίσια κειμένου εμφανίζονται στις πραγματικές τους θέσεις.
 
Προβολή διάταξης Web είναι η προβολή ενός εγγράφου όπως θα εμφανίζεται σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Για παράδειγμα, το έγγραφο εμφανίζεται ως μία μεγάλη σελίδα (χωρίς αλλαγές σελίδας), και το κείμενο και οι πίνακες αναδιπλώνονται για να ταιριάζουν στο παράθυρο.
 
Προεπιλογή είναι η προκαθορισμένη ρύθμιση. Μπορείτε να αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επιλογών ή να τις αλλάξετε έτσι ώστε να καλύπτουν τις προτιμήσεις σας.
 
Πρότυπο είναι το αρχείο ή τα αρχεία που περιέχουν τη δομή και τα εργαλεία για τη διαμόρφωση στοιχείων όπως το στυλ και η διάταξη σελίδας ολοκληρωμένων αρχείων. Για παράδειγμα, τα πρότυπα του Word μπορούν να διαμορφώσουν ένα μεμονωμένο έγγραφο και τα πρότυπα του FrontPage μπορούν να διαμορφώσουν μια ολόκληρη τοποθεσία στο Web.
 

 
Στυλ είναι ο συνδυασμός χαρακτήρων μορφοποίησης, όπως γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς και εσοχή, τον οποίο ονομάζετε και αποθηκεύετε ως ένα σύνολο. Οταν εφαρμόζετε ένα στυλ, όλες οι πληροφορίες μορφοποίησης σε αυτό το στυλ εφαρμόζονται ταυτόχρονα.
 
Στυλ επικεφαλίδας είναι η μορφοποίηση που εφαρμόζεται σε μια επικεφαλίδα. Το Microsoft Word έχει εννιά διαφορετικά ενσωματωμένα στυλ: Επικεφαλίδα 1 έως Επικεφαλίδα 9.
 
Στυλ λίστας εφαρμόζει παρόμοια στοίχιση, χαρακτήρες αρίθμησης ή κουκκίδων και γραμματοσειρές σε λίστες.
 
Στυλ παραγράφου καθορίζει όλα τα στοιχεία της εμφάνισης μιας παραγράφου, όπως τη στοίχιση κειμένου, τους στηλοθέτες, το διάστιχο και τα περιγράμματα, και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μορφοποίηση χαρακτήρων.
 
Στυλ πίνακα παρέχει ομοιόμορφη εμφάνιση σε περιγράμματα, σκίαση, στοίχιση και γραμματοσειρές πινάκων.
 
Στυλ χαρακτήρων επηρεάζει το επιλεγμένο κείμενο μέσα σε μια παράγραφο, όπως τη γραμματοσειρά και το μέγεθος κειμένου, και τις μορφοποιήσεις έντονης και πλάγιας γραφής.
 
Στηλοθέτης είναι η θέση του οριζόντιου χάρακα που υποδεικνύει την εσοχή κειμένου ή την αρχή μιας στήλης κειμένου. Οι θέσεις στηλοθέτη σας διευκολύνουν να ευθυγραμμίσετε κείμενο προς τα αριστερά, τα δεξιά, το κέντρο, σε χαρακτήρα με στοίχιση στην υποδιαστολή ή σε χαρακτήρα με εμφάνιση γραμμής. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αυτόματα συγκεκριμένους χαρακτήρες, όπως τελείες ή παύλες, πριν από τους στηλοθέτες.
 
Συνδεδεμένο αντικείμενο είναι το αντικείμενο που δημιουργείται σε ένα αρχείο προέλευσης και εισάγεται σε ένα αρχείο προορισμού, ενώ διατηρείται η σύνδεση μεταξύ των δύο αρχείων. Το συνδεδεμένο αντικείμενο του αρχείου προορισμού μπορεί να ενημερωθεί όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης.
 
Συντόμευση είναι το εικονίδιο το οποίο υποδεικνύει ένα πρόγραμμα ή ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε μια άλλη θέση.
 

 
Υπερ-σύνδεση είναι το χρωματιστό και υπογραμμισμένο κείμενο ή γραφικό στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να μεταβείτε σε ένα αρχείο, σε μια τοποθεσία στο αρχείο, σε μια ιστοσελίδα στο World Wide Web ή σε μια ιστοσελίδα σε ένα intranet. Οι υπερ-συνδέσεις μπορούν επίσης να μεταφέρουν σε ομάδες συζητήσεων και σε τοποθεσίες Gopher, Telnet και FTP.
 

 
Unicode είναι το πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που αναπτύχθηκε από την Unicode Consortium. Χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα byte για την αντιπροσώπευση κάθε χαρακτήρα, το Unicode παρέχει τη δυνατότητα σε όλες σχεδόν τις γραπτές γλώσσες του κόσμου να αντιπροσωπεύονται από ένα σύνολο μεμονωμένων χαρακτήρων.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd_09.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-05
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας