Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Online Επικοινωνία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα, που τίθενται συχνά από το κοινό και τα Μέλη της Βιβλιοθήκης. Τα ερωτήματα ομαδοποιούνται σε βασικές κατηγορίες από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 
Η προβολή των ερωτημάτων γίνεται με επιλογή:
  • όλων των ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται λίστα ερωτημάτων ταξινομημένη αλφαβητικά με τίτλο ερωτήματος.
  • κατηγορίας ερωτημάτων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται η λίστα των ερωτημάτων της συγκεκριμένης κάθε φορά κατηγορίας, χωρίς αλφαβητική ταξινόμηση.
Η προβολή/απόκρυψη των απαντήσεων πραγματοποιείται επιλεκτικά, κάνοντας αριστερό "κλικ" πάνω στα ερωτήματα.

 

  Επιλογή Κατηγορίας Ερωτημάτων 
 
Ποιές είναι οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα μέλη της Βιβλιοθήκης;  
 
 
Ποιές είναι οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το Διδακτικό Προσωπικό της Βιβλιοθήκης;  
 
 
Εχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από το σπίτι μου;  
 
 
Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα άρθρα των ηλεκτρονικών περιοδικών, στα ηλεκτρονικά βιβλία και στις online βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης;  
 
Η πρόσβαση στα άρθρα των ηλεκτρονικών περιοδικών (π.χ. ScienceDirect του Elsevier), τα ηλεκτρονικά βιβλία (π.χ. NetLibrary) και τις online βάσεις δεδομένων (π.χ. Web of Science) της Βιβλιοθήκης είναι δυνατή από:

1. Η/Υ που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (τοπική πρόσβαση)
Όλοι οι H/Y που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους.
Για πληροφορίες σχετικά με την IP Αναγνώριση των Η/Υ του δικτύου του ΠΘ, μεταβείτε στη σελίδα ''Οδηγός Βοήθειας: Περιορισμένη Πρόσβαση-IP Αναγνώριση''.

2. Η/Υ που βρίσκονται εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (απομακρυσμένη πρόσβαση)
Σε αυτή την περίπτωση πρόσβαση μπορείτε να έχετε:

2α) Μέσω της υπηρεσίας 'Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)' που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής (ΚΔΤ) του ΠΘ.
Η πρόσβαση στις πηγές της Βιβλιοθήκης απαιτεί τη χρήση της ρύθμισης UTH Library της υπηρεσίας VPN, ενώ οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της παρέχονται στη 'σχετική ιστοσελίδα του ΚΔΤ' στο προσωπικό του οποίου πρέπει να απευθύνεστε για τυχόν προβλήματα λειτουργίας της. Η πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας VPN γίνεται με χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχετε για να βλέπετε το λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αν είστε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ και δεν έχετε λογαριασμό e-mail στο ΠΘ τότε 'μπορείτε να ζητήσετε την έκδοσή του από το ΚΔΤ' (σημ. η σχετική υπηρεσία δεν προσφέρεται σε μη μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ, ενώ τα εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν μόνο επιτόπια πρόσβαση [δηλ. από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης] στις ηλεκτρονικές πηγές της).
Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω proxy server της Βιβλιοθήκης, που είχε δοθεί μόνο στα μέλη ΔΕΠ του ΠΘ, θα συνεχίσει να λειτουργεί επικουρικά με αυτή του VPN μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2009 (την 1/7/2009 θα καταργηθεί).

2β) Με απλή dial up σύνδεση μέσω του δικτύου του ΠΘ.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ''Dialup και ΠΕΑΚ'' του Κέντρου Δικτύων.

2γ) Μέσω του ΔΙΟΔΟΣ, αρκεί να μην έχετε σύνδεση μέσω TELLAS, FORTHNET ή WIND.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στη σελίδα ''Aίτηση ADSL / Συχνές Ερωτήσεις'' του ΔΙΟΔΟΣ και συγκεκριμένα στην απάντηση της ερώτησης: 'Αν έχω ADSL σύνδεση μέσω του Δίοδος, μπορώ να έχω πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της ακαδημαϊκής κοινοπραξίας HEAL-LINK;'.
Εχω πρόβλημα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (full text) κάποιου ηλεκτρονικού περιοδικού. Τί μπορεί να φταίει;  
 
 
Σε ποια περιοδικά χρειάζονται κωδικοί πρόσβασης;  
 
 
Πότε απαιτείται η χρήση κωδικών πρόσβασης;  
 
 
Πώς αποκτώ πρόσβαση στις εξατομικευμένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης;  
 
 
Πώς αποκτώ πρόσβαση στο CD-ROM Server της Βιβλιοθήκης;  
 
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ohd/ohd_faq.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-07-27
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας