Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  > Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Αναζήτηση Ηλεκτρονικών Περιοδικών [A-Z]
Μέσω της online υπηρεσίας καταλόγου "AtoZ" μπορούν να αναζητηθούν όλοι οι τίτλοι των διαθέσιμων online περιοδικών και να δοθεί άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα περιεχομένων πλήρους κειμένου (full-text) των άρθρων τους.


Περιβάλλον Αλληλεπίδρασης (interface) σε αγγλική γλώσσα 


Βλέπε επίσης, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ στο Διαδίκτυο (Internet):

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_onl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2003-04-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Ημ/νία ανανέωσης Δεδομένων: 2007-03-16
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2017 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας