Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες
Επειδή η ποιότητα της πληροφορίας που παρέχεται μέσω Διαδικτύου είναι συχνά αμφιλεγόμενη, οι βιβλιοθήκες παρέχουν οργανωμένους οδηγούς με αξιόπιστες πηγές Διαδικτύου οργανωμένες θεματικά.
 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει επιλέξει και προτείνει ορισμένες ενδεικτικές και αξιόπιστες πηγές Διαδικτύου. Γρήγορη μετάβαση σε:
 
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Διεθνείς Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες
 
Σχετικές Ιστοσελίδες:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Internet)
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογοι συλλογών άλλων βιβλιοθηκών/υπηρεσιών πληροφόρησης
 
Πληροφορίες σχετικά με:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Επεξήγηση Εικονιδίων

Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο - Βάσεις Δεδομένων Κατάλογος βάσεων δεδομένων γεωπονικού ενδιαφέροντος. Στον κατάλογο σημειώνεται ποιές από αυτές είναι ελεύθερα προσβάσιμες και ποιές όχι. Γεωπονία, Κτηνοτροφία, Επιστήμες περιβάλλοντος
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Θεματικές Πύλες Θεματικές πύλες με διαδικτυακούς συνδέσμους σε περισσότερες από 85 θεματικές κατηγορίες που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ιστορία, Πληροφορική
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Παν. Ιωαννίνων - Θεματικές Πύλες Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την αρχική της σελίδα παρέχει πρόσβαση σε θεματικές πύλες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Παν. Κρήτης - Ηλεκτρονική πληροφοριακή συλλογή Συλλογή έγκυρου πληροφοριακού υλικού, το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο δίκτυο. Ως κριτήρια επιλογής του υλικού θεωρούνται η εγκυρότητα της πηγής και η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Παν. Μακεδονίας - Υποστήριξη έρευνας ανά τμήμα σπουδών Θεματικοί οδηγοί με προτεινόμενες πηγές έρευνας για κάθε τμήμα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. του Πανεπιστημίου. Εκπαίδευση, Οικονομικά, Πληροφορική
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Παν. Πατρών - Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Πηγών Ευρετήριο δικτυακών τόπων οργανωμένων θεματικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας - Θεματικές Πύλες Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από την αρχική της σελίδα παρέχει πρόσβαση σε θεματικές πύλες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα του ιδρύματος. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο ΤΕΙ Μεσολογγίου - Ηλεκτρονικά Βιβλία και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ελεύθερης Πρόσβασης Ο κατάλογος ηλεκτρονικών βιβλίων και ψηφιακών βιβλιοθηκών ελεύθερης πρόσβασης του ΤΕΙ Μεσολογγίου είναι οργανωμένος σύμφωνα με τη γλώσσα των πηγών (Ελληνικό - Διεθνές Διαδίκτυο). Κυρίως ανθρωπιστικές επιστήμες
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο ΤΕΙ Σερρών - Θεματικές Πύλες Θεματικές πύλες με υπερσυνδέσεις προς αξιόπιστες πηγές Διαδικτύου. Αρχιτεκτονική, Εκπαίδευση, Μηχανολογία, Οικονομικά, Πληροφορική
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Διεθνείς Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Υγεια - ΕΕ Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών παρουσιάζει τη Δικτυακή πύλη της ΕΕ για την υγεία (επίσημη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία) και το ευρύ φάσμα των πληροφοριών και στοιχείων για θέματα και δραστηριότητες στον τομέα της υγείας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο... Ιατρική, Επιστήμες Υγείας
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο BUBL Information Service Επιλεγμένες πηγές διαδικτύου που καλύπτουν όλες τις ακαδημαϊκές θεματικές περιοχές. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο INFOMINE - Scholarly Internet Resource Collections Η INFOMINE αποτελεί μία εικονική βιβλιοθήκη με πηγές Διαδικτύου ακαδημαϊκού κυρίως ενδιαφέροντος. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Intute Η Intute δημιουργήθηκε από τη συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιστημονικών φορέων του Ην. Βασιλείου. Παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένες πηγές Διαδικτύου στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών της εκπαίδευσης και της έρευνας. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Librarians' Internet Index Κατάλογος αξιόπιστων δικτυακών τόπων οργανωμένων σε 14 κύριες κατηγορίες και περίπου 300 θέματα. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο PINAKES - Subject Launchpad Κατάλογος θεματικών πυλών. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο TechXtra Η TechXtra αποτελεί μία υπηρεσία ελεύθερης πρόσβασης για την αναζήτηση άρθρων, βιβλίων, δικτυακών τόπων, νέων, αγγελιών τεχνικών αναφορών, ερευνών, διατριβών, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά που σχετίζονται με τις επιστήμες της μηχανολογίας, των μαθηματικών και της πληροφορικής. Μηχανολογία, Μαθηματικά, Πληροφορική
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο The WWW Virtual Library Η WWW Virtual Library (VL) αποτελεί τον παλαιότερο κατάλογο του Παγκόσμιου Ιστού. Δημιουργήθηκε από τον Tim Berners-Lee, το δημιουργό του Παγκόσμιου Ιστού, το 1991 στο ερευνητικό κέντρο CERN στη Γενεύη. Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ingw.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-09-03
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας