Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Internet)
Η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηχανές αναζήτησης και άλλα εξειδικευμένα εργαλεία.
 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης πρόκειται στα επόμενα χρόνια να αναπτύξει υπηρεσία διάθεσης επιλεγμένων πηγών διαδικτύου. Η συλλογή και η αξιολόγηση των πηγών αυτών θα πραγματοποιείται από βιβλιοθηκονόμους με κριτήριο τη θεματική ανάλυση των μαθημάτων (course analysis) που διαδάσκονται στο ΠΘ.
 
Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, παρέχονται ενδεικτικά και κατά αλφαβητική σειρά κάποιες από αυτές τις αξιόπιστες πηγές Διαδικτύου.
Γρήγορη μετάβαση σε:
 
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Μηχανές Αναζήτησης
  Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Πληροφοριακά Εργα
 
Σχετικές Ιστοσελίδες:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Θεματικοί Οδηγοί & Πύλες
  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Κατάλογοι συλλογών άλλων βιβλιοθηκών/υπηρεσιών πληροφόρησης
 
Πληροφορίες σχετικά με:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Επεξήγηση Εικονιδίων

Μηχανές Αναζήτησης

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο CiteSeer Η CiteSeer αποτελεί μία ψηφιακή βιβλιοθήκη με μηχανισμό αναζήτησης που επικεντρώνεται στην αρθρογραφία της πληροφορικής επιστήμης. Πληροφορική
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο FindLink Μηχανή αναζήτησης για το Ελληνικό Διαδίκτυο (Internet). Ελληνικό Διαδίκτυο
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Google Μία από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Γενικού ενδιαφέροντος
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Google Scholar Μηχανή αναζήτησης για τον εντοπισμό επιστημονικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Η αναζήτηση διεξάγεται τόσο στους δικτυακούς τόπους εμπορικών διαθετών επιστημονικής πληροφόρησης, όσο και σε ελεύθερα προσβάσιμες ψηφιακές βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Σημειώνεται πως παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων-βιβλίων εμπορικών διαθετών, μόνο όταν υπάρχει σχετική συμφωνία ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη του Παν. Θεσσαλίας και στο συγκεκριμένο διαθέτη.
Ακαδημαϊκή Αρθρογραφία
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο In.gr Μηχανή αναζήτησης για το Ελληνικό Διαδίκτυο (Internet). Ελληνικό Διαδίκτυο
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο iTools Γρήγορη πρόσβαση στα καλύτερα εργαλεία διαδικτύου, τα οποία είναι οργανωμένα ανά τύπο (μηχανές αναζήτησης, γλωσσικά, πληροφοριακά, οικονομικά, κ.ά εργαλεία). Γενικού ενδιαφέροντος
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Scirus Μηχανή αναζήτησης η οποία αναζητά ιστοσελίδες επιστημονικού περιεχομένου. Οι αναζητήσεις πραγματοποιούνται σε ιστοσελίδες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων (εμπορικές και μη) με άρθρα περιοδικών και πατέντες. Ακαδημαϊκή Αρθρογραφία
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Yahoo! Μία από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Γενικού ενδιαφέροντος
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Πληροφοριακά Εργα

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Παν. Μακεδονίας - Online πληροφοριακά έργα Η Βιβλιοθήκη του Παν. Μακεδονίας δημιούργησε έναν κατάλογο online πληροφοριακών έργων οργανωμένα ανά τύπο (εγκυκλοπαίδιες, λεξικά, άλμανακ, βιογραφίες, κ.λπ.) . Γενικού ενδιαφέροντος
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ints.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-09-03
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2017 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας