Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  > Υπηρεσίες-Διαθέτες Περιοδικών Εκδόσεων Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ηλεκτρονικά Περιοδικά: Πρόσβαση μέσω της Βιβλιοθήκης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξασφαλίζει την online πρόσβαση στα παρακάτω ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω ετήσιων συμβάσεων/συνδρομών. Ολοι οι διαθέσιμοι τίτλοι online περιοδικών εκδόσεων μπορούν να αναζητηθούν και να ανακτηθούν και μέσω του Καταλόγου Ηλεκτρονικών Περιοδικών (A-to-Z).

Οι τίτλοι εμφανίζονται αλφαβητικά με δυνατότητα άμεση πρόσβασης
στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών περιοδικών, καθώς και σε ιστοσελίδες με αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιοδικό.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Z

Γ

Ολοι οι τίτλοι

ACI MATERIALS JOURNAL  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
ACI STRUCTURAL JOURNAL  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AGRONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AIAA JOURNAL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AJR - AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
AMERICAN JOURNAL ON MENTAL RETARDATION :AJMR
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ANNALS OF APPLIED BIOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ANNALS OF APPLIED BIOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ANTIQUITE TARDIVE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
APPLIED MECHANICS REVIEWS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF DERMATOLOGY  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD - EDUCATION AND PRACTICE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD - FETAL AND NEONATAL EDITION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF NEUROLOGY  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY - HEAD AND NECK SURGERY  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
ASTM STANDARDIZATION NEWS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
AUSTRALIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL AGRICULTURE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
BIOCHEMICAL JOURNAL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
BLOOD  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
BUILT ENVIRONMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
BYZANTINE AND MODERN GREEK STUDIES  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
CAHIERS DU CINEMA  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL :REGION AND DEVELOPMENT REGION Y DESARROLLO
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
CHEST  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
CLINICAL CHEMISTRY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
COMPARATIVE ECONOMIC STUDIES  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
DAEDALUS :JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
DEAFNESS AND EDUCATION INTERNATIONAL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ECOLOGICAL APPLICATIONS :A PUBLICATION OF THE ECOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ECOLOGICAL MONOGRAPHS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ECONOMIC GEOGRAPHY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ENDOCRINE REVIEWS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ENDOCRINOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ENVIRONMENT AND PLANNING A  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ENVIRONMENT AND PLANNING B :PLANNING AND DESIGN
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ENVIRONMENT AND PLANNING C :GOVERNMENT AND POLICY
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ENVIRONMENT AND PLANNING D :SOCIETY AND SPACE
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
EUROPEAN VENTURE CAPITAL JOURNAL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
EVENT MANAGEMENT :AN INTERNATIONAL JOURNAL
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
EVOLUTION :INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIC EVOLUTION
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
GASTROENTEROLOGY  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
GENES AND DEVELOPMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
GEOCARTO INTERNATIONAL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
GEOTECHNIQUE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
GREY ROOM  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
GUT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
HARVARD BUSINESS REVIEW  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
HARVARD EDUCATIONAL REVIEW  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
HEREDITY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
HORTSCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
HUMAN COMPUTER INTERACTION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
IEEE SPECTRUM  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
IJSEP - INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
IN PRACTICE :THE JOURNAL OF VETERINARY POSTGRADUATE CLINICAL STUDY
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
INTERFACES  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PLANNING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
INTERNATIONAL JOURNAL OF VEGETABLE SCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY AND VISUAL SCIENCE :IOVS
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JAMA: THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF APPLIED AQUACULTURE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF ARCHITECTURAL ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE & ENVIRONMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF FOOD PROTECTION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF FOOD SCIENCE :AN OFFICIAL PUBLICATION ON THE INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF HOSPITALITY & LEISURE MARKETING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF LEGAL STUDIES  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF NEUROSURGERY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF NEUROSURGERY - PEDIATRICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF NEUROSURGERY - SPINE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION AND PRACTICE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF PROPULSION AND POWER  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF THE AMERICAN ANIMAL HOSPITAL ASSOCIATION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MAGNETOHYDRODYNAMICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MANAGEMENT SCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MANUFACTURING AND SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MATERIALS AND STRUCTURES :MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS. A :PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MINERALOGICAL MAGAZINE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MOLECULAR CELL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MOLECULAR PHARMACOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MOLECULAR PLANT MICROBE INTERACTIONS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
MYCOLOGIA  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
NATURAL HAZARDS REVIEW  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
NATURE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
NATURE BIOTECHNOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
NATURE GENETICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
NATURE MEDICINE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
NEUROLOGY IN PRACTICE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
NEW LEFT REVIEW  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
OPERATIONS RESEARCH  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PHYTOPATHOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE PLANT CELL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PLANT DISEASE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PLANT PHYSIOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PRACTICE PERIODICAL OF HAZARDOUS, TOXIC, AND RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PRACTICE PERIODICAL ON STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PUBLIC CULTURE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
PULMONARY PERSPECTIVES  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
RACE EQUALITY TEACHING  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
RADIOGRAPHICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
RADIOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
LA RECHERCHE (δεν είναι διαθέσιμο ακόμα)
 
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
THE REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
SCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
SCIENCE NOW  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
SEMINARS IN HEMATOLOGY  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
SOCIOLOGY OF EDUCATION  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TESOL QUARTERLY :A JOURNAL FOR TEACHERS OF ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES AND OF STANDARD ENGLISH AS A SECOND DIALECT
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THORAX  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TLS. THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
TOURISM ECONOMICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - A - JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - C - JOURNAL OF HEAT TRANSFER  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - E - JOURNAL OF APPLIED MECHANICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - F - JOURNAL OF TRIBOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - G - JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT, AND CONTROL  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - H - JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - I - JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - J - JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - K - JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - L - JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - N - JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - O - JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSACTIONS OF THE ASME - R - JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRANSPORTATION SCIENCE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
TRAVEL AND TOURISM ANALYST  
LIB_UTH - ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - βλέπε αναλυτικά

 
TURCICA :REVUE D' ETUDES TURQUES
 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
VETERINARY PATHOLOGY  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
THE VETERINARY RECORD  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
VETERINARY RESEARCH  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PADAGOGISHE PSYCHOLOGIE  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
ZEITSCHRIFT FUR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT  
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 
LIB_UTH - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - βλέπε αναλυτικά

 

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT   
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ven/lib_uth_jrns.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2006-01-03
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας