Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Υπηρεσία Πρόληψης Λογοκλοπής Turnitin
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΠΘ, μέσω της συμμετοχής της σε mini consortium 15 πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών του ΣΕΑΒ, παρέχει πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής Turnitin. Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται από περισσότερα από 15.000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε πάνω από 140 χώρες.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία Turnitin παρέχεται διαδικτυακά ή μέσω της πλατφόρμας eClass του ΠΘ στα μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους διδάσκοντες των Τμημάτων του ΠΘ. Η εγγραφή των μελών ΔΕΠ του ΠΘ ως χρηστών του Turnitin θα γίνει μαζικά από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΠΘ, ενώ οι υπόλοιποι διδάσκοντες θα εγγράφονται σε επίπεδο ακαδημαϊκού εξαμήνου, μόνο εφόσον αποστέλλεται σχετική λίστα από την Γραμματεία κάθε Τμήματος στο αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ. Επισημαίνεται ότι δεν υποστηρίζεται η εγγραφή φοιτητών κεντρικά, δηλ. δεν εγγράφονται και δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ για την εγγραφή των φοιτητών και την ανάρτηση εργασιών από τους ίδιους.

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της απόκτησης κωδικών πρόσβασης και τη χρήση της υπηρεσίας παρέχονται στο σχετικό οδηγό χρήσης (αρχείο pdf) που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
 
Η πρόσβαση στην υπηρεσία Turnitin   
στο ΠΘ παρέχεται μέσω της διεύθυνσης  

https://turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Log In στο δεξί πάνω μέρος της αρχικής ιστοσελίδας
του Turnitin
https://turnitin.com Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
Σχετικός οδηγός χρήσης (αρχείο pdf) που μπορείτε να κατεβάσετε


Εναλλακτικά η πρόσβαση παρέχεται μέσω της πλατφόρμας eClass του ΠΘ  

Οδηγός χρήσης (αρχείο pdf) χρήσης Turnitin μέσω του eClass που μπορείτε να κατεβάσετε

Επισημαίνεται ότι το σύστημα Turnitin δεν εντοπίζει λογοκλοπή αλλά παράγει αναφορές ομοιότητας των φοιτητικών εργασιών ή διατριβών σε σχέση με τη βάση δεδομένων ελεύθερων και συνδρομητικών πηγών και προγενέστερων εργασιών/διατριβών. Κάθε διδάσκων πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τις αναφορές με μεγάλο ποσοστό ομοιότητας και κυρίως το που ακριβώς εντοπίστηκαν τα ίδια κείμενα (βλ. περισσότερα εδώ)

Σημειώνεται ότι εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Turnitin με το e-mail του ΠΘ (αφορά κυρίως μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΕΑΠ) είστε ήδη γραμμένοι στο σύστημα και από το e-mail που θα λάβετε θα μεταφερθείτε σε οθόνη login στο σύστημα - σε αυτή την περίπτωση: α) αν θυμάστε τον παλιότερο κωδικό σας μπείτε με αυτόν στο σύστημα, β) αν όχι κάντε κλικ στην εντολή reset password για να αλλάξετε τον κωδικό σας ή γ) βάλετε τα στοιχεία: Account ID και Join Key τα οποία στάλθηκαν με e-mail σε όλους τους διδάσκοντες

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΒΚΠ
(Δ. Πατρινό, e-mail: dipatrin@uth.gr (τηλ. 24210-06329) και Σ. Περίσση, e-mail: sper@uth.gr (τηλ. 24210-06324))


Παρακάτω παρατίθενται σύνδεσμοι οδηγιών χρήσης του Turnitin (στην αγγλική γλώσσα):

Γενική ιστοσελίδα οδηγών εκπαιδευτή:
Instructor Guides

Διαχείριση μαθημάτων (τάξεων):
Creating, Reactivating, and Copying Classes

Διαχείριση εργασιών:
Managing Assignments

Διαχείριση αναφορών ομοιότητας (similarity reports):
The Similarity Report

Ερμηνεία αναφορών ομοιότητας (similarity reports):
Interpreting the Similarity Report

Εκπαιδευτικά videos:
https://www.youtube.com/channel/UCG9mtsMkQaDDq3PSxa5zMEA/videos

Εγγραφή φοιτητών από διδάσκοντα:
Student Enrollment

Video εγγραφής φοιτητών από διδάσκοντα:
https://www.youtube.com/watch?v=2ivlqpbQU10

Υποβολή εργασιών από φοιτητές:
Submitting a Paper

Video υποβολής εργασιών από φοιτητές:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ebgryeynx1s
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι |    | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/preventplagiarism.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2018-01-26
Ημ/νία ανανέωσης: 2018-01-26
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2024 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας