Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ωράριο Βιβλιοθήκης
Το ωράριο λειτουργίας της Bιβλιοθήκης διαμορφώνεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές αναγνωρίζονται κάθε φορά. Το ωράριο καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου μετά από εισήγηση του Οργανωτικού Υπευθύνου της Βιβλιοθήκης και σχετική απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λειτουργία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) το διάστημα 1/6/2020 - 31/8/2020

1. Στην ΚΥΑ των Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457 (ΦΕΚ Β' 2038/30-05-2020) για τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία να επιτρέπει την είσοδο μελών και χρηστών στο χώρο της Βιβλιοθήκης από 1/6/2020 μέχρι και 31/8/2020. Ως αποτέλεσμα η Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό σε αυτό το διάστημα. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, από την Τρίτη 9/6/2020 θα παρέχονται υπηρεσίες δανεισμού μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού), σύμφωνα με την αναλυτική διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική ιστοσελίδα.

2. Αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα λειτουργία της ΒΚΠ θα βρείτε στην ιστοσελίδα διαρκούς ενημέρωσης με τίτλο: "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΘ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ"
Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Τρέχον ωράριο
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Περίοδος διακοπών
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Επίσημες αργίες
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Εκτακτες περιπτώσεις
 

ΤΡΕΧΟΝ ΩΡΑΡΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα - Παρασκευή
08:15 - 20:00
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
   

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 15:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:15 - 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:30 - 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 15:00

Τετάρτη - Πέμπτη
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00-13:00
16:00-18:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 20:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 16:00

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 15:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή
08:00 - 15:00
Ωρες κοινού:
09:00-14:00

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα & Καλοκαίρι), τα Παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργούν με μειωμένο ωράριο.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
Στις επίσημες αργίες του έτους, όπως ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δε λειτουργεί.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η Βιβλιοθήκη μπορεί να μεταβάλει το ωράριό της, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως έλλειψη προσωπικού, υπηρεσιακές λειτουργίες, κ.λπ. Τυχόν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας, ανακοινώνονται στο web site της Βιβλιοθήκης και στους πίνακες ανακοινώσεων των Παραρτημάτων.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/ohr.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-12-21
Ημ/νία ανανέωσης: 2016-07-20
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας