Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ωράριο Βιβλιοθήκης
Το ωράριο λειτουργίας της Bιβλιοθήκης διαμορφώνεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές αναγνωρίζονται κάθε φορά. Το ωράριο καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου μετά από εισήγηση του Οργανωτικού Υπευθύνου της Βιβλιοθήκης και σχετική απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λειτουργία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) από 08/01/2021

Σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης 108/02-09-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των σχετικών ΚΥΑ και εγκυκλίων, από την Παρασκευή 08/01/2021 και μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων μέτρων και ρυθμίσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης προσαρμόζεται ως εξής:

1. Ο δανεισμός βιβλίων συνεχίζει να γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού), ενώ η υπηρεσία του διαδανεισμού αναστέλλεται. Όλα τα βιβλία (και άλλο υλικό) που έχουν δανειστεί τα μέλη της Βιβλιοθήκης ανανεώθηκαν αυτόματα μέχρι και τη Δευτέρα 15/02/2021. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τις αναλυτικές διαδικασίες που περιγράφονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.
2. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες παρέχεται κανονικά σε όλα τα μέλη του Ιδρύματος.
3. Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ως μέλη της Βιβλιοθήκης γίνονται από το προσωπικό της, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των φοιτητών στη Βιβλιοθήκη. Τα υπόλοιπα υποψήφια μέλη μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση ειδικής φόρμας (σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες εγγραφής εσωτερικών και εξωτερικών μελών αυτής της περιόδου).
4. Όλα τα σεμινάρια εκπαίδευσης (πρωτοετών, μεταπτυχιακών κλπ.) στη χρήση των πηγών και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης θα διεξαχθούν διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας MS-Teams.
5. Δεν θα λειτουργήσουν τα αναγνωστήρια και οι κοινόχρηστοι χώροι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της (δεν επιτρέπεται η είσοδος κοινού σε κανένα χώρο των βιβλιοθηκών). Αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα λειτουργία της ΒΚΠ θα βρείτε στην ιστοσελίδα διαρκούς ενημέρωσης με τίτλο: "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΘ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ"
Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Τρέχον ωράριο
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Περίοδος διακοπών
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Επίσημες αργίες
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Εκτακτες περιπτώσεις
 

ΤΡΕΧΟΝ ΩΡΑΡΙΟ (δείτε στο σύνδεσμο το τρέχον ωράριο εξυπηρέτησης λόγω COVID-19)
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα & Καλοκαίρι), τα Παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργούν με μειωμένο ωράριο.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
Στις επίσημες αργίες του έτους, όπως ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δε λειτουργεί.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η Βιβλιοθήκη μπορεί να μεταβάλει το ωράριό της, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως έλλειψη προσωπικού, υπηρεσιακές λειτουργίες, κ.λπ. Τυχόν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας, ανακοινώνονται στο web site της Βιβλιοθήκης και στους πίνακες ανακοινώσεων των Παραρτημάτων.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/ohr.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-12-21
Ημ/νία ανανέωσης: 2016-07-20
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας