Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Δανεισμός - Ανανέωση - Κράτηση
Στα Μέλη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) παρέχεται η υπηρεσία του Δανεισμού η οποία είναι διαθέσιμη είτε: α) μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού) ή (β) επιτόπια σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση της ΒΚΠ. Τα Μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό της Συλλογής για ένα χρονικό διάστημα εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης με προσωπική τους ευθύνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δανεισμού απαιτείται από το μέλος να επιδείξει στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης είτε την "ακαδημαϊκή ταυτότητα" του, είτε την "ταυτότητα μέλους" (ανάλογα με την κατηγορία μέλους και τον τρόπο εγγραφής του), ώστε να γίνει ο έλεγχος για τη δυνατότητα δανεισμού από την πλευρά του και η χρέωση του υλικού στο λογαριασμό του. Επισημαίνεται ότι τεκμήρια της Βιβλιοθήκης δανείζονται αποκλειστικά στο ενδιαφερόμενο μέλος με την επίδειξη της αντίστοιχης ταυτότητας και σε κανέναν τρίτο (ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας με το μέλος) για οποιοδήποτε λόγο, καθώς αποκλειστικά υπεύθυνο για την επιστροφή τους είναι το μέλος της Βιβλιοθήκης. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι τόσο όσον αφορά τις υπηρεσίες δανεισμού, όσο και όλες τις άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες προηγούνται στην εξυπηρέτηση των πληροφοριακών τους αναγκών τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σχέση με τους εξωτερικούς χρήστες, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία βασική αποστολή της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Στην υπηρεσία του Δανεισμού εντάσσονται και οι δυνατότητες:
  • της ανανέωσης της χρονικής διάρκειας δανεισμού
  • της κράτησης για δανεισμό ήδη δανεισμένου τεκμηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

(ημερομηνία ενημέρωσης 04/05/2022)
Σε όλα τα μέλη της ΒΚΠ (διδάσκοντες, φοιτητές, προσωπικό και εξωτερικά μέλη, παρέχεται η δυνατότητα δανεισμού (και επιστροφών δανεισμένων) τεκμηρίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού). Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά όσα τεκμήρια θα βρίσκονται κάθε μέρα στα ράφια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της, τα οποία διατίθενται άμεσα προς δανεισμό. Για να δανειστείτε θα πρέπει να έχετε αναζητήσει και εντοπίσει τα βιβλία (ή άλλο υλικό) που επιθυμείτε στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης πριν επικοινωνήσετε με το προσωπικό της ΒΚΠ ή συμπληρώσετε τη σχετική online αίτηση δανεισμού, για να ζητήσετε να κρατηθούν στο όνομά σας και να κανονιστεί η μέρα και ώρα παραλαβής (προϋπόθεση αποτελεί η κατάσταση του τεκμηρίου να είναι "στο ράφι"). Στην περίπτωση που κάποιο μέλος του ΠΘ δεν έχει εγγραφεί ως μέλος της Βιβλιοθήκης, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής ως εξωτερικά μέλη όλες οι κατηγορίες εξωτερικού κοινού

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαδικασία ανά κτιριακή εγκατάσταση της ΒΚΠ. Η επικοινωνία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη ή το αντίστοιχο Παράρτημα της θα γίνεται (κατά προτίμηση) με χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης δανεισμού ή τηλεφωνικά . Ο χρονοπρογραμματισμός των ραντεβού και η όλη διαδικασία θα γίνεται από τα αρμόδια μέλη του προσωπικού κάθε βιβλιοθήκης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε κτιριακής εγκατάστασης.


ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κεντρική Βιβλιοθήκη
τηλ. 24210 06300 - 24210 06301
Παράρτημα Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
τηλ. 24210 93141
Παράρτημα Σχολής Επιστημών Υγείας
(Τμ. Ιατρικής & Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας)

τηλ. 2410 685511 και 13, 2410 685740
Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής
Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λάρισα) Βιβλιοθήκη Γαιόπολις

τηλ. 2410 684380-381
Πόλη Βόλος Βόλος Λάρισα Λάρισα
Ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας 08:15 - 19:45 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00
Ωράριο ραντεβού 09:00 - 19:30 08:30 - 14:30 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00
Είσοδος - έξοδος χρηστών Πλαϊνή είσοδο (έναντι parking)
Χώρος εξυπηρέτησης Είσοδος οδού Σκοπέλου (δυτική πλευρά κτιρίου) Είσοδος Βιβλιοθήκης Ο χρήστης θα εισέρχεται στο χώρο υποδοχής. Η χρήση μάσκας από τους χρήστες κρίνεται απαραίτητη (λόγω της ιατρικής ιδιότητας των περισσοτέρων μελών που έρχονται σε επαφή με Νοσοκομείο Αναφοράς Covid-19). Κύρια είσοδος Βιβλιοθήκης
Χώρος τοποθέτησης βιβλίων που επιστρέφονται Σε καρότσια με την ένδειξη της ημερομηνίας δίπλα από την πόρτα της οδού Σκοπέλου Σε ειδικό χώρο απομόνωσης αριστερά της εισόδου Οι χρήστες καλούνται να τοποθετούν τα επιστρεφόμενα τεκμήρια στο ειδικό καροτσάκι που υπάρχει στην είσοδο Σε τραπέζια στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (τραπέζι/ημέρα επιστροφής)


ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παράρτημα Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας
τηλ. 24310 47051
Παράρτημα Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμ. Κτηνιατρικής)
τηλ. 24410 66080
Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Παράρτημα Καρδίτσας)
τηλ. 24410 80031
Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λαμία)
τηλ. 22310 60195
Πόλη Τρίκαλα Καρδίτσα Καρδίτσα Λαμία
Ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας 08:30 - 15:00 08:30 - 15:30 08:30 - 15:30 09:00 - 14:00
Ωράριο ραντεβού 10:00 - 14.00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 07:30 - 15:00
Είσοδος- έξοδος χρηστών Τα μέλη θα εισέρχονται από την κύρια είσοδο του κάτω ορόφου. Κύρια είσοδος κτιρίου Βιβλιοθήκης
Χώρος εξυπηρέτησης Είσοδος Βιβλιοθήκης Στον εξωτερικό χώρο, πριν την είσοδο των γραφείων της Βιβλιοθήκης του άνω ορόφου Κύρια είσοδος Βιβλιοθήκης Φουαγιέ του κτιρίου
Χώρος τοποθέτησης βιβλίων που επιστρέφονται Σε τροχήλατο τραπέζι το οποίο είναι τοποθετημένο στην είσοδο της βιβλιοθήκης Σε τροχήλατα τραπεζάκια που βρίσκονται στον άνω όροφο. Σε τραπέζια στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (τραπέζι/ημέρα επιστροφής) Σε τροχήλατα έπιπλα μεταφοράς
Σχετικές ιστοσελίδες: Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Σύντομοι κανονισμοί για την υπηρεσία του Δανεισμού

Διάρκεια Δανεισμού
 
Η διάρκεια δανεισμού του υλικού εξαρτάται από την ιδιότητα του Μέλους και υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες.
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύουν τα παρακάτω δικαιώματα δανεισμού:
 
Δικαιώματα Δανεισμού ανά Ιδιότητα Μέλους
 
  Ιδιότητα Αρ. Τεκμηρίων   Ημέρες    
  Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και συμβασιούχοι διδάσκοντες 15 35  
  Προπτυχιακοί φοιτητές 10 21  
  Μεταπτυχιακοί φοιτητές 10 28  
  Υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΘ 15 28  
  Προσωπικό ΠΘ 5 21  
  Ερευνητές εκτός ΠΘ 4 28  
  Εξωτερικό κοινό 3 14  
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανανέωση δανεισμού
 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τρεις (3) φορές διαδοχικά, με την προϋπόθεση ότι το δανεισμένο υλικό δεν χρειάζεται στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλο Μέλος και ότι η ανανέωση ζητήθηκε πριν λήξει ο χρόνος επιστροφής του. Η χρονική διάρκεια της κάθε ανανέωσης είναι ίση με αυτή του δανεισμού. Η ανανέωση μπορεί να γίνει με σύνδεση στο λογαριασμό του μέλους στο νέο πληροφοριακό σύστημα του
Ηλεκτρονικού Καταλόγου (OPAC) της Βιβλιοθήκης (στις σελ. 20-25 του συνοπτικού οδηγού χρήσης του OPAC δείτε πως θα δημιουργήσετε λογαριασμό στον OPAC και και τον τρόπο που θα μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά τις ανανεώσεις και τις κρατήσεις τεκμηρίων χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη). Εναλλακτικά η ανανέωση μπορεί να γίνει επιτόπια με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή της ταυτότητας μέλους ή τηλεφωνικά. Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό (δηλ. αυτό του οποίου η περίοδος δανεισμού έχει λήξει) γίνεται μόνο αν καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Κρατήσεις Υλικού
 
Ολη η συλλογή "Κανονικής Διάρκειας Δανεισμού" μπορεί να δανείζεται μετά από κράτηση. Ο αριθμός των κρατήσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 40% του συνόλου του υλικού που δικαιούται να δανειστεί το κάθε Μέλος. Οι κρατήσεις γίνονται προφορικά και ισχύει πάντα η σειρά προτεραιότητας. Η χρονική διάρκεια που μπορεί ένα τεκμήριο να μένει κρατημένο είναι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, ενώ ο μέγιστος αριθμός μελών που μπορούν να κάνουν κράτηση για κάθε τεκμήριο είναι τρία (3).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανάκληση Υλικού
 
Κάθε δανεισμένο τεκμήριο μπορεί να ανακληθεί από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα Μέλη πρέπει να επιστρέψουν το υλικό μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την επιβεβαίωση της ειδοποίησης. Η ειδοποίηση γίνεται τηλεφωνικά, γραπτά, ή με αποστολή e-mail.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Επιστροφή Υλικού
 
Το δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται ως εξής:
  • * μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του υλικού.
  • * σε περιπτώσεις ανάκλησης υλικού, την ημέρα που αναγράφεται στην ειδοποίηση.
  • * την ημερομηνία λήξης ισχύος της ταυτότητας Μέλους.
Το δανεισμένο υλικό παραδίδεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης από το οποίο έχει δανειστεί.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πρόστιμα Καθυστερημένης Επιστροφής Υλικού
 
Σε κάθε Μέλος της Βιβλιοθήκης, που καθυστερεί να επιστρέψει ή να ανανεώσει δανεισμένο υλικό την καθορισμένη ημερομηνία, επιβάλλεται πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονται από την ημέρα επιστροφής του δανεισμένου υλικού, ή μετά την πάροδο δύο ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης παραλαβής ειδοποίησης για ανάκληση δανεισμένου υλικού.
 
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η αξία του προστίμου ανέρχεται σε 30 λεπτά την ημέρα για κάθε ληξιπρόθεσμο αντικείμενο που οφείλει να επιστρέψει το Μέλος της Βιβλιοθήκης. Το ύψος των προστίμων, καθορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα πρόστιμα εισπράττονται από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά την επιστροφή των ληξιπρόθεσμων αντικειμένων.
 
Τα Μέλη που είναι χρεωμένα με ληξιπρόθεσμα βιβλία ή άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης δεν έχουν δικαίωμα να δανειστούν άλλα τεκμήρια πριν επιστρέψουν τα οφειλόμενα. Επίσης αναστέλλεται το δικαίωμα δανεισμού και όλα τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης μέχρι την ημερομηνία καταβολής του προστίμου σε εκείνα τα Μέλη που αρνούνται να καταβάλουν το παραπάνω πρόστιμο.
 
Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης ΔΕΝ υποχρεούται να ειδοποιήσει τα Μέλη για ληξιπρόθεσμο υλικό. Η έγκαιρη επιστροφή του υλικού είναι αποκλειστική ευθύνη των Μελών της Βιβλιοθήκης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χαμένο και Φθαρμένο Υλικό
 
Το υλικό που απομακρύνεται από τη Βιβλιοθήκη, παραμένει στην προσωπική ευθύνη του Μέλους μέχρι να επιστραφεί. Σε περίπτωση απώλειας ή σοβαρής φθοράς, το Μέλος οφείλει να αναφέρει στο Προσωπικό τη σχετική απώλεια ή φθορά.
 
Το Μέλος υποχρεούται να αντικαταστήσει το τεκμήριο ή να καταβάλει όλα τα έξοδα αντικατάστασης αυτού εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στο Προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή του αντίστοιχου Παραρτήματος από το οποίο δανείστηκε το τεκμήριο.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθήκης της Βιβλιοθήκης (κεφ. 7.1, σελ. 11-16) αναφέρονται αναλυτικά όλες οι σχετικές με την Υπηρεσία Δανεισμού διατάξεις.
 
Εσωτερικός Διαδανεισμός
 
Στις περιπτώσεις που ένα μέλος έχει εντοπίσει και επιθυμεί το δανεισμό τεκμηρίου, που βρίσκεται σε Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του ΠΘ διαφορετικής πόλης από εκείνη που βρίσκεται, μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία του "Εσωτερικού Διαδανεισμού".
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/loan.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2016 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας