Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για το Web Site της Βιβλιοθήκης Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Αρχιτεκτονική περιεχομένου web site Βιβλιοθήκης
Ο δικτυακός τόπος αναπτύσσεται σε δύο βασικά "τμήματα" (βλ. Σχήμα 1).
 
Το πρώτο τμήμα απευθύνεται και διατίθεται στους αποδέκτες υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης (PUBLIC), οι οποίοι αποτελούν τις τρεις (3) βασικές ομάδες-στόχου:
 
1. Ελληνόγλωσσο κοινό (EL), το οποίο είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ενδιαφερόμενο εξωτερικό κοινό.
 
2. Αγγλομαθές κοινό (EN), το οποίο είναι επισκέπτες από τον παγκόσμιο ιστό.
 
3. Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (TU).
Σχήμα 1: Οργάνωση Δικτυακού Τόπου (ΔΤ)
 
Σχήμα 1: Οργάνωση Δικτυακού Τόπου (ΔΤ)
Αντίστοιχα με τις ομάδες-στόχου έχουν αναπτυχθεί τα πληροφοριακά "κομμάτια" του δικτυακού τόπου.
 
Η ελληνική έκδοση (EL) αποτελεί το κύριο πληροφοριακό κομμάτι και φιλοξενεί την αρχική σελίδα του. Η πρόσβαση σε αυτή είναι ελεύθερη, με εξαίρεση τις εξατομικευμένες υπηρεσίες για τα Μέλη της Βιβλιοθήκης.
 
Το κομμάτι "EN" αναπτύσσεται παράλληλα και σε αντιστοιχία με το "EL", ωστόσο διατίθεται μόνο στοιχειώδης πληροφόρηση και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες βιβλιοθήκης, με περιβάλλον αλληλεπίδρασης σε αγγλική γλώσσα. Κάθε ιστοσελίδα του "EL" διασυνδέεται με την αντίστοιχή της στο "EN" και αντίστροφα.
 
Το κομμάτι "TU" λειτουργεί ως εικονικός χώρος συνεργασίας της Βιβλιοθήκης με το Διδακτικό Προσωπικό του ΠΘ και την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
 
Το δεύτερο "τμήμα" αποτελεί τον εικονικό χώρο εργασίας και υποστήριξης του Προσωπικού της Βιβλιοθήκης (STAFF). Οι διεργασίες, που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, διαμορφώνουν και υποστηρίζουν με περιεχόμενο τις παρεχόμενες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, που διατίθενται μέσω του "PUBLIC".
 
Για λόγους ασφαλείας οι ομάδες ιστοσελίδων, που απευθύνονται στο Διδακτικό Προσωπικό του ΠΘ (TU) και του Προσωπικού της Βιβλιοθήκης (STAFF), εντάσσονται στο ενδοδίκτυο (Intranet) της Βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση σε αυτό προϋποθέτει διαδοχική εισαγωγή αναγνωριστικών στοιχείων (username - password).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αναπτύσσεται σε ιστοσελίδες διαβαθμισμένες σε επίπεδα, δημιουργώντας δενδρική σχέση μεταξύ τους, από το γενικότερο στο ειδικότερο. Είναι οργανωμένο σε πέντε (5) "ενότητες" (βλ. Πίνακας 1), οι οποίες απαντώνται κατά περίπτωση στα παραπάνω τμήματα και κομμάτια τους:
 
1.Πληροφόρηση για τη Βιβλιοθήκη
 
2.Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με αυτές ή/και άμεση προσφορά τους, καθώς και υποστηρικτικές για τη χρήση τους οδηγίες και εφαρμογές.
 
3.Πληροφόρηση και Διεργασίες Διδασκόντων ΠΘ " Επιτροπής Βιβλιοθήκης, που έχουν υποστηρικτικό ρόλο στις σχετικές με την ανάπτυξη και αξιοποίηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης διαδικασίες.
 
4.Πληροφόρηση και Διεργασίες Προσωπικού Βιβλιοθήκης
 
5.Βιβλιοθηκονομική ενημέρωση, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK) και τη λίστα επικοινωνίας ACADELIB.
 
Πίνακας 1: Οργάνωση Περιεχομένου Δικτυακού Τόπου Βιβλιοθήκη
Πίνακας 1: Οργάνωση Περιεχομένου Δικτυακού Τόπου Βιβλιοθήκη

 
Ο δυναμικός χαρακτήρας του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης ενισχύεται με τη σταδιακή ανάπτυξη εφαρμογών-αυτοματοποιημένων συστημάτων, που υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή επιμέρους τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης. Τα περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης των συστημάτων αυτών εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και δημιουργούν ένα εικονικό κομβικό τόπο συνάντησης, εξυπηρέτησης και συνεργασίας μεταξύ των Μελών της Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Βιβλιοθήκης με το Προσωπικό της, αλλά και μεταξύ του Προσωπικού της. Επιπλέον, αίρουν τις φυσικές αποστάσεις μεταξύ των επτά (7) σημείων πρόσβασης της Βιβλιοθήκης (Κεντρική Βιβλιοθήκη - Παραρτήματα), που είναι διασκορπισμένα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ws/lws_arc.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-09-03
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας