Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
Πληροφορίες για το Web Site της Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 1997 δημοσιεύει στο Διαδίκτυο (Internet) το δικτυακό της τόπο (web site) στη διεύθυνση (URL): http://www.lib.uth.gr.
 
Ο σκοπός της ομάδας ανάπτυξης και διαχείρισης του δικτυακού τόπου Βιβλιοθήκης είναι να υποστηρίξει ολόπλευρα το σκοπό και τους στόχους της Βιβλιοθήκης, όπως αυτοί καθορίζονται από την πολιτική της, αναπτύσσοντας ένα πλήρως αναδραστικό, εικονικό, εκδοτικό online οικοδόμημα για τους επισκέπτες, τα Μέλη της βιβλιοθήκης, το Προσωπικό της και την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Ο δικτυακός τόπος απευθύνεται σε ελληνόγλωσσο κοινό. Η αγγλική έκδοση του δικτυακού τόπου προσφέρει βασικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη και περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 
Παρακάτω δίνονται αλφαβητικά υπερσυνδέσεις σε κατηγοριοποιημένες πληροφορίες
για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης:
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Φωτογραφία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (c2007)
Αρχιτεκτονική περιεχομένου Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
Ιστορικό Ανάπτυξης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
Σκοπός και στόχοι Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
 
Χαρακτηριστικά έκδοσης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ws.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-13
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας