Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για το Web Site της Βιβλιοθήκης Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Χαρακτηριστικά έκδοσης web site Βιβλιοθήκης
Τα χαρακτηριστικά έκδοσης του δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης αναπτύσσονται σε εννιά (9) βασικούς άξονες. Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά τα βασικά στοιχεία, που συνθέτουν την εκδοτική επιμέλεια, η οποία στοχεύει στη δημοσίευση ενός αξιόπιστου, χρήσιμου και χρηστικού δικτυακού τόπου.
 


Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Tεκμηρίωση δικτυακού τόπου
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Εγκυρότητα περιεχομένου
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Mοναδικότητα περιεχομένου
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Oρθότητα περιεχομένου
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Πληρότητα περιεχομένου
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Τρέχουσα χρήση, δυναμικότητα, ακεραιότητα περιεχομένου
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Πλοηγησιμότητα-Προσανατολισμός μέσα στο δικτυακό τόπο
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Υποστήριξη επισκεπτών δικτυακού τόπου
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Χρήση κατάλληλης τεχνολογίας

Tεκμηρίωση δικτυακού τόπου
 • "Σχετικά με το site": πληροφοριακές ιστοσελίδες σχετικά με το δικτυακό τόπο
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με την ομάδα ανάπτυξης του δικτυακού τόπου
 • Πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη - εκδότη δικτυακού τόπου (σκοπός, πολιτική, ιστορικό, οργάνωση, προσωπικό, κλπ)
 • Στοιχεία επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη
 • Eκδοτικά στοιχεία κάθε ιστοσελίδας: στοιχεία εκδότη, φορέας εκδότη (parent organization), βασικά στοιχεία έκδοσης ιστοσελίδας, όπως ημ/νία δημιουργίας, τελ. ενημέρωσης, URL ιστοσελίδας, υπερσύνδεση στα πλήρης μεταδεδομένα ιστοσελίδας, metadata tags στον κώδικα της σελίδας, υπερσυνδέσεις σε βοήθεια και επικοινωνία, δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).
 • Αντιστοιχία της σύνταξης των URLs με την αρχιτεκτονική δομή του δικτυακού τόπου.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Εγκυρότητα περιεχομένου
 • Σε κάθε ιστοσελίδα γίνεται αναφορά ή δίνεται σχετική υπερσύνδεση σχετικά με το σκοπό της, στο κοινό που απευθύνεται και στο τρόπο πρόσβασης (όταν αυτό είναι απαραίτητο).
 • Σε κάθε ιστοσελίδα δίνονται στοιχεία ταυτότητας των υπευθύνων έκδοσης.
 • Το όνομα των URLs των ιστοσελίδων δηλώνει πάντα την υπηρεσία και το φορέα έκδοση (βλέπε domain name).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Mοναδικότητα περιεχομένου
 • Tο περιεχόμενο είναι παράγωγο της βιβλιοθήκης.
 • Το περιεχόμενο εμφανίζεται μία φορά (δίνονται κάθε φορά σχετικές υπερσυνδέσεις προς - από αυτό).
 • Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που δεν έχει αναπτυχθεί από τη βιβλιοθήκη, συνοδεύεται από τα στοιχεία της πηγής του και όταν είναι δυνατόν και στοιχεία επικοινωνίας.
 • Για τις υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες εξωτερικές από το δικτυακό τόπο γίνεται σχετική αναφορά.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ορθότητα περιεχομένου
 • Ολα τα κείμενα στην ελληνική γλώσσα ακολουθούν την επίσημη γραμματική και συντακτικό της νεοελληνικής γλώσσας. Εξαίρεση αποτελεί για τεχνικούς λόγους (κωδικοποίησης) ένα συστηματικό λάθος στα τονούμενα κεφαλαία αρχιγράμματα (γίνεται αναφορά στη Βοήθεια - Ορθογραφία Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο).
 • Για τις βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιείται ένα καθιερωμένο σύστημα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πληρότητα περιεχομένου
 • Λειτουργικότητα ιστοσελίδων. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και υποστηρικτικές πληροφορίες. Για τις ιστοσελίδες του παλιού web site αντίστοιχα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, που δίνει υπερσύνδεση στην αρχική ιστοσελίδα (στα ελληνικά και αγγλικά).
 • Οι σελίδες, που το περιεχόμενό τους δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη, φέρουν τη σημείωση της ιστοσελίδας υπό ανάπτυξη.
 • Ποιοτικός έλεγχος λειτουργικότητας υπερσυνδέσμων, ώστε να μην υπάρχουν "νεκρές" συνδέσεις - "dead/broken links" (τεχνικός έλεγχος μέσω επιτόπιων και online εργαλείων).
 • Οι ιστοσελίδες, που δίνουν υπερσυνδέσεις σε άλλες προστατευμένες (απαιτείται εισαγωγή αναγνωριστικών), φέρουν πάντα σχετική αναφορά.
 • Οι ιστοσελίδες που δίνουν υπερσυνδέσεις σε άλλες, το περιεχόμενο των οποίων απαιτεί ειδικό-επιπρόσθετο λογισμικό για να είναι προσβάσιμο, φέρουν ειδική σημείωση και υπερσύνδεση σε σχετική ιστοσελίδα της Βοήθειας με αναφορές σε ελεύθερα διαθέσιμο για μεταφόρτωση (download) λογισμικό.
 • Οταν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας δεν είναι ολοκληρωμένο αυτό δηλώνεται.
 • Δίνεται δυνατότητα για φιλική εκτύπωση σε νέο παράθυρο, όπου δεν εμφανίζονται τα στοιχεία πλοηγησιμότητας της ιστοσελίδας και όλα όσα υποστηρίζουν την web έκδοση, ώστε να εκτυπώνεται μόνο το περιεχόμενό της. Στο τέλος της δίνονται τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς της, με τη επισήμανση ότι αποτελεί ειδική έκδοση για χρήση εκτύπωσης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τρέχουσα χρήση, δυναμικότητα, ακεραιότητα περιεχομένου
 • Δίνονται σε επίπεδο ιστοσελίδας οι πληροφορίες για την ημερομηνία δημιουργίας και τελευταίας ενημέρωσης.Οταν τα δεδομένα μιας ιστοσελίδας προέρχονται από βάση δεδομένων (ΒΔ), τότε είτε παρέχεται η ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης της ΒΔ, ή δηλώνεται αν είναι συνεχής η ενημέρωσή της.
 • Νέα: οι ενημερώσεις τύπου «Νέα» αναφέρονται ως τίτλοι στην αρχική ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο των νέων εμπεριέχεται στη κάθε φορά σχετική ιστοσελίδα (δεν υπάρχει σελίδα ιστορικού νέων). Οι ανακοινώσεις φέρουν τη δική τους ημερομηνία ανακοίνωσης και τελευταίας ενημέρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της ιστοσελίδας δεν αλλάζει, γιατί οι ανακοινώσεις σβήνονται μετά την ολοκλήρωση του σκοπού τους.
 • Οι ιστοσελίδες του παλιού web site δεν είναι προσβάσιμες. Ωστόσο το περιεχόμενό τους έχει μεταφερθεί στο νέο web site.
 • Στα πλαίσια του νέου web site όταν μια ομάδα ιστοσελιδων χρειάζεται να καταργηθεί, η πληροφορία μεταφέρεται ή δημιουργείται αρχείο, στο οποίο δίνεται δυνατότητα πρόσβασης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Πλοηγησιμότητα-Προσανατολισμός μέσα στο δικτυακό τόπο
 • Ο δικτυακός τόπος είναι δομημένος σε τουλάχιστον τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά την αρχική ιστοσελίδα (σημειώνεται ότι υπάρχουν τέσσερις αρχικές, με κεντρική την αρχική της ελληνικής δημόσιας σελίδας). Το δεύτερο πάντα είναι σελίδα καταλόγου (index page) με υπερσυνδέσεις στο περιεχόμενο του υποφακέλου. Τα επίπεδα διακρίνονται και χρωματικά.
 • Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας δίνεται πάντα υπερσύνδεση στην αρχική ιστοσελίδα και σε ιστοσελίδες υποστήριξης χρηστών (χάρτης δικτυακού τόπου και αναζήτηση σε αυτόν, επικοινωνία).
 • Το ελληνικό δημόσιο και αγγλικό κομμάτι του δικτυακού τόπου υπερσυνδέονται μεταξύ τους κατά αντιστοιχία.
 • Η αρχική σελίδα κάθε βασικού "κομματιού" παρέχει υπερσυνδέσεις στις αρχικές σελίδες των άλλων βασικών "κομματιών".
 • Δυνατότητα μετάβασης σε ενδιάμεσα σημεία της ίδιας ιστοσελίδας με δυνατότητας επαναφοράς στην αρχή της.
 • Χρησιμοποιούνται τυποποιημένα εικονίδια μετάβασης, για τα οποία γίνεται επεξήγηση και στη Βοήθεια - Επεξήγηση Εικονιδίων  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο.
 • Από την αρχική σελίδα ο επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί ακολουθώντας την πλήρη διαδρομή ή και να μεταβεί κατευθείαν στις επιμέρους ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου, παρακάμπτοντας τις σελίδες περιεχομένων κάθε υπο-ομάδας.
 • Ολες οι ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου ανοίγουν στο ίδιο παράθυρο εκτός της βοήθειας. Ο φάκελος ιστοσελίδων της βοήθειας αποσκοπεί στην παράλληλη υποστήριξη των επισκεπτών με το κυρίως περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης.
 • Οι υπερσυνδέσεις σε άλλα web sites ανοίγουν σε νέο παράθυρο.
 • Σε νέο παράθυρο ανοίγονται και οι ιστοσελίδες με στυλ κάρτας σε ότι αφορά ορισμένους ηλεκτρονικούς καταλόγους, με στόχο να επιτυγχάνεται η ανεξάρτητη αξιοποίηση της πληροφορίας από το χρήστη σε σχέση με το βασικό μηχανισμό αναζήτησης.
 • Σε νέο παράθυρο ανοίγονται όλα τα αρχεία που αποτελούν υποστηρικτικό υλικό (π.χ. οδηγοί, τυποποιημένα έγγραφα, κλπ), με στόχο να διαβάζονται παράλληλα ή να μεταφορτώνονται, χωρίς να χάνεται η διαδρομή του επισκέπτη μέσα στο δικτυακό τόπο.
 • Διατίθεται χάρτης δικτυακού τόπου (site map)
 • Διατίθεται μηχανισμός αναζήτησης μέσα στα μεταδεδομένα και μέσα στο κείμενο των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Υποστήριξη επισκεπτών δικτυακού τόπου
 • Διατίθεται οδηγός υπηρεσιών - "Βοήθεια".
 • Σε κάθε ιστοσελίδα δίνεται υπερσύνδεση προς τον οδηγό υπηρεσιών.
 • Σε κάθε ιστοσελίδα δίνεται υπερσύνδεση προς ιστοσελίδα επικοινωνίας (online υποβολή ερωτήσεων, αιτήσεων, συχνές ερωτήσεις, τηλέφωνα και άλλα στοιχεία επικοινωνίας).
 • Σε κάθε ιστοσελίδα δίνεται υπερσύνδεση προς το "γλωσσάρι"  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο.
 • Ανάλογα με το είδος του περιεχομένου των ιστοσελίδων δίνονται οδηγίες χρήσης.
 • Υποστηρικτικές πληροφορίες στον οδηγό βοήθειας σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χρήση κατάλληλης τεχνολογίας
 • Ποιοτικός έλεγχος κώδικα σύνταξης ιστοσελίδων μέσω εργαλείων.
 • Ελεγχος προβολής ιστοσελίδων μέσω των δημοφιλέστερων κάθε φορά προγραμμάτων φυλλομέτρησης (browsers).
 • Οι ιστοσελίδες που δίνουν υπερσυνδέσεις σε άλλες, το περιεχόμενο των οποίων απαιτεί ειδικό-επιπρόσθετο λογισμικό για να είναι προσβάσιμο, φέρουν ειδική σημείωση και υπερσύνδεση σε σχετική ιστοσελίδα της Βοήθειας με αναφορές σε ελεύθερα διαθέσιμο για μεταφόρτωση (download) λογισμικό.
 • Διασφάλιση σταθερότητας του συστήματος του δικτυακού τόπου.
 • Διασφάλιση ταχύτερης δυνατής πρόσβασης στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ws/lws_edt.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-09-03
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας