Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για το Web Site της Βιβλιοθήκης Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ιστορικό web site Βιβλιοθήκης
Η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου (web site) της Βιβλιοθήκης του ΠΘ εντάχθηκε στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ, με έμφαση την προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε συνδυασμό με την αναγνώριση της επενδυτικής αξίας, που έχει το διαδίκτυο ως πλατφόρμα ανάπτυξης, διαχείρισης και πρόσβασης, αναβάθμισε το δικτυακό τόπο, από ένα πακέτο πληροφοριακά στατικών σελίδων και "παραδοσιακών" υπηρεσιών για τα πλαίσια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών βιβλιοθήκης, όπως είναι ο OPAC, σε ένα αναδραστικό, εικονικό, εκδοτικό online οικοδόμημα για τους επισκέπτες, τα εγγεγραμμένα Μέλη και το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 
Η ανάπτυξή του δεν υποστηρίζεται μόνο και δεν περιορίζεται στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων (projects), αλλά αποτελεί πάγια διεργασία της Βιβλιοθήκης, ώστε η τελευταία να ανταποκρίνεται ευέλικτα και αποτελεσματικά στις κάθε φορά σύνθετες εξελίξεις στο χώρο της πληροφόρησης και τεχνολογίας, χωρίς να μειώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του web site της ως δικτυακή έκδοση μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης.
 
Εικόνα αρχικής σελίδας δικτυακού τόπου Βιβλιοθήκης (1997-2005)
 
Η πρώτη δημοσίευση του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης (www.lib.uth.gr) έλαβε χώρα το 1997, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι με την πρόσληψη προσωπικού τεχνικής υποστήριξης, περιλαμβάνοντας βασικές πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη και δίνοντας σύνδεση στο cd-rom server και στον κατάλογο της συλλογής (OPAC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα αρχικής σελίδας δικτυακού τόπου Βιβλιοθήκης (1997-2005)
Το 2002 μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (τίτλος έργου: "Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Πληροφοριακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση) ξεκίνησε ο σχεδιασμός νέας έκδοσης του δικτυακού τόπου με ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισής του αποτελούμενη από εξειδικευμένο προσωπικό ειδικοτήτων βιβλιοθηκονομίας, διαχείρισης της πληροφορίας και πληροφορικής. Η νέα έκδοση απαντούσε στην ανάγκη ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που θα "στεγάζει" δικτυακά:
ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΠΕΑΕΚ (ΕΚΤ-ΕΤΠΑ), πηγή - www.epeaek.gr
 
• την ηλεκτρονική έκδοση των προσφερόμενων πληροφοριακών προϊόντων
• πλήρες πακέτο ενημέρωσης για τη Βιβλιοθήκη, επικοινωνίας με αυτήν και προβολής της
• ενδοδικτυακό περιβάλλον εργασίας και ενημέρωσης για το Προσωπικό της, αλλά και το Διδακτικό Προσωπικό του ΠΘ και ειδικότερα την Επιτροπή Βιβλιοθήκης
 
Από το Νοέμβριο του 2004 ως το Μάϊο του 2005, παράλληλα με την τότε τρέχουσα έκδοση του δικτυακού τόπου, λειτουργούσαν δοκιμαστικά κομμάτια της νέας έκδοσης.
 
Το 2005 δημοσιεύτηκε πλήρως η νέα έκδοση, η οποία από τότε υπόκειται σε συνεχή ανάπτυξη και εμπλουτισμό περιεχομένου και τεχνική αναβάθμιση. Οι ιστοσελίδες της προηγούμενης έκδοσης web site δεν είναι προσβάσιμες.
 
Το Δεκέμβριος του 2006 έγινε τεχνική αναβάθμιση της διαχείρισης ανάπτυξης των ιστοσελίδων του web site.
 
Το Καλοκαίρι του 2007 έγινε ποιοτική αναβάθμιση των ιστοσελίδων του web site, σε ό,τι αφορά εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών.
 
 
 
 
Εικόνα αρχικής σελίδας δικτυακού τόπου Βιβλιοθήκης (2005 - )
Εικόνα αρχικής σελίδας δικτυακού τόπου Βιβλιοθήκης (2005-ως σήμερα)
 
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ws/lws_his.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-09-03
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας