Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για το Web Site της Βιβλιοθήκης Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Σκοπός και στόχοι web site Βιβλιοθήκης
Η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου (web site) επιδιώκει την ολόπλευρη υποστήριξη του σκοπού και των στόχων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες, που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών μέσω του Διαδικτύου (Internet).
Η Βιβλιοθήκη στοχεύει ο δικτυακός τόπος:
  • - να αποτελέσει εικονική έκδοσή της (online front desk), φιλοξενώντας ή υποστηρίζοντας όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.
  • - να "στεγάσει" ένα ενιαίο εικονικό εργασιακό περιβάλλον για το Προσωπικό της, αναπτύσσοντας ένα εικονικό κομβικό τόπο συνάντησης, εξυπηρέτησης και συνεργασίας μεταξύ των Μελών της Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Βιβλιοθήκης με το Προσωπικό της, αλλά και μεταξύ του Προσωπικού της.
Για το σχεδιασμό και ανάπτυξη του δικτυακού τόπου η ομάδα υλοποίησης παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής έκδοσης και συστηματικά εφαρμόζει σχετικά κριτήρια ποιότητας και πρακτικές εναρμόνισης με προδιαγραφές, που προτείνονται από έγκριτους παγκόσμιους οργανισμούς και αναγνωρισμένης, τρέχουσας επιστημονικής αξίας εγχειρίδια.

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ws/lws_mis.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-09-05
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας