Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ηλεκτρονικά Βιβλία, Λεξικά, . . .
Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης και άμεσης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (full-text) βιβλίων, λεξικών, κ.α. σε ηλεκτρονική μορφή (e-books).
 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται αλφαβητικός κατάλογος των δια-δικτυακών/online υπηρεσιών διάθεσης e-books στις οποίες είτε έχει συνδρομή η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είτε η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω της συμμετοχής της Βιβλιοθήκης στη (ΣΕΑΒ - HEAL LINK). Πληροφορίες σχετικά με:
 
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πνευματικά Δικαιώματα - Συμφωνίες HEAL-Link
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Περιορισμοί Πρόσβασης - IP Αναγνώριση
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Επεξήγηση Εικονιδίων

Λίστα διαθετών ηλεκτρονικών βιβλίων:
Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων HEAL-Link  
 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Υπηρεσία Αναζήτησης ηλεκτρονικών βιβλίων HEAL-Link  
 

Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα EBSCO eBook Collection (πρώην NetLibrary) Οnline πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) περίπου 3500 τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων  
 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο InTech
Open Access Publisher 
Online access (icon)
Οnline πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) περισσότερων από 420 τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) ανοιχτής πρόσβασης. Ευρεία κάλυψη
επιστημονικών πεδίων
 
 

Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Oxford Reference Online  Οnline πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) περισσότερων από 100 τίτλων λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και άλλων έργων αναφοράς του Oxford University Press. Πληροφοριακά
(References)
 
Οδηγός 

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ebks.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2006-02-06
Ημ/νία ανανέωσης: 2012-03-07
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας