Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  > Ηλεκτρονικά Βιβλία, Λεξικά, . . . Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
EBSCO eBook Collection (πρώην NetLibrary)


Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων έχει εξασφαλίσει την online πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) μέσω της υπηρεσίας EBSCO eBook Collection (πρώην NetLibrary). Η πρόσβαση διατίθεται πλέον μέσω της υπηρεσίας EBSCOhost, ενώ οι προσβάσιμοι μέσω συνδρομής τίτλοι συνολικά ανέρχονται σε περίπου 1.855 (ο αριθμός τους αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις επιμέρους συμφωνίες που λαμβάνουν χώρα από τα συνεργαζόμενα μέλη του Σ.Ε.Α.Β./HEAL-LINK, ενώ παράλληλα μέσω της ίδιας υπηρεσίας διατίθεται ελεύθερη πρόσβαση (publicly accessible) σε επιπλέον 3.500 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.
 

Εισαγωγή στο σύστημα EBSCO eBook Collection (πρώην NetLibrary) Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Περιβάλλον Αλληλεπίδρασης (interface) σε αγγλική γλώσσα
 

 

Ιστοσελίδα tutorials EBSCO e-books:  http://support.ebscohost.com/ebooks/ (σε αγγλική γλώσσα)

Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC):  Οι τίτλοι των ηλεκτρονικών βιβλίων της NetLibrary δεν μπορούν να αναζητηθούν από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC).

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ntl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-12-03
Ημ/νία ανανέωσης: 2011-03-07
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας