Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Αναζήτηση Περιοδικών Εκδόσεων
Μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης περιοδικών εκδόσεων προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης των τίτλων και εντοπισμού των τευχών και του πλήρους κειμένου των περιοδικών εκδόσεων τα οποία είναι διαθέσιμα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω αναζητούν χιλιάδες τίτλους περιοδικών σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι συνδρομές της Βιβλιοθήκης του ΠΘ, η πρόσβαση σε τίτλους μέσω της συμμετοχής της στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), όσο και τίτλοι που διατίθενται δωρεάν (free) από τους εκδότες τους.


Αντικατάσταση καταλόγου περιοδικών AtoZ από Υπηρεσία Full Text Finder

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία EBSCO προχώρησε στην κατάργηση της υπηρεσίας καταλόγου ηλεκτρονικών περιοδικών AtoZ και την αντικατάσταση της από την υπηρεσία αναζήτησης ηλεκτρονικών περιοδικών Full Text Finder. Δυστυχώς η κατάργηση-αντικατάσταση έγινε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ από το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της EBSCO με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού και των χρηστών της.Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στα διαθέσιμα ηλεκτρονικά περιοδικά με ανάκτηση του πλήρους κειμένου (full-text) των άρθρων τους, ανεξάρτητα από το φορέα διάθεσής τους (HEAL-LINK, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κλπ.). Αντί του καταλόγου "A-to-Z" της Εταιρείας EBSCO η αναζήτηση πλέον γίνεται μέσω της νέας υπηρεσίας της Εταιρείας EBSCO με τίτλο Full Text Finder. Λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσης από την EBSCO (βλ. σχετική ανακοίνωση) έχουν εντοπιστεί λάθη στη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο περιβάλλον με αποτέλεσμα οι τίτλοι περιοδικών του Full Text Finder (FTF) να μην ανταποκρίνονται 100% στους τίτλους που έχουν πρόσβαση οι χρήστες του ΠΘ. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνουν οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις και η ανάρτηση επιπλέον οδηγιών χρήσης του FTF. Για πρόσβαση στο νέο περιβάλλον πατήστε το σύνδεσμο στο πλαίσιο που ακολουθεί.
[Εργαλείο αναζήτησης: Full Text Finder (FTF)  (νέο σύστημα)]Περιβάλλον Αλληλεπίδρασης (interface) σε αγγλική γλώσσα

Μέχρι την οριστική προσαρμογή του συστήματος Full Text Finder μπορείτε (εναλλακτικά) να έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το σύνδεσμο: https://www.heal-link.gr/alpha.php. Επιπρόσθετα, η παλιά πληροφοριακή ιστοσελίδα για το AtoZ (http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_onl.asp) έχει αντικατασταθεί από την ιστοσελίδα Ελληνικά Περιοδικά στο Διαδίκτυο η οποία εντός του Δεκεμβρίου θα ανασχεδιαστεί εξ ολοκλήρου.


Οι αλλαγές που έχουν γίνει για τον τρόπο αναζήτησης των έντυπων περιοδικών αναλύονται παρακάτω.
Εντυπα Περιοδικά

 
Η δυνατότητα αναζήτησης όλων των περιοδικών εκδόσεων, που διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της εντός του τελευταίου τριμήνου του 2011 θα ενσωματωθεί με το σύστημα καταλόγου ηλεκτρονικών περιοδικών A-to-Z. Λόγω της μετάβασης στο νέο σύστημα έχει σταματήσει κατά το τελευταίο έτος η ενημέρωση του παλαιότερου συστήματος Αναζήτησης Έντυπων Περιοδικών, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών μπορείτε να αναζητείτε τους τίτλους των έντυπων περιοδικών με τους εξής τρόπους:

1. Μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης (OPAC) από τη διεύθυνση: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp. Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος με όλα τα στοιχεία των συνδρομών (λείπουν μερικές εγγραφές δωρεών μεμονωμένων τευχών)

2. Μέσω του παλιού συστήματος Αναζήτησης Έντυπων Περιοδικών από τη διεύθυνση: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_pnt.asp. Η ενημέρωση του καταλόγου έχει σταματήσει κατά το τελευταίο έτος.
[Εργαλείο αναζήτησης:  OPAC και Τοπικός Κατάλογος ]
Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer (IE) για αποτελεσματικότερη αναζήτηση.

Συλλογικός Κατάλογος
 
Στην πρώτη φάση λειτουργίας του νέου καταλόγου, για τεχνικούς λόγους δεν προσφέρεται πλέον η δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των τίτλων των περιοδικών ανεξάρτητα από την μορφή τους (αυτό θα γίνει στη δεύτερη φάση - βλ. Πληροφορίες για τον κατάλογο).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2003-04-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2017 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας