Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Αναζήτηση Περιοδικών Εκδόσεων
Μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης περιοδικών εκδόσεων προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης των τίτλων και εντοπισμού των τευχών και του πλήρους κειμένου των περιοδικών εκδόσεων τα οποία είναι διαθέσιμα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω αναζητούν χιλιάδες τίτλους περιοδικών σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι συνδρομές της Βιβλιοθήκης του ΠΘ, η πρόσβαση σε τίτλους μέσω της συμμετοχής της στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), όσο και τίτλοι που διατίθενται δωρεάν (free) από τους εκδότες τους.
Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Με τη νέα υπηρεσία Full Text Finder παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των τίτλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών περιοδικών, καθώς και του πλήρους κειμένου (full-text) των άρθρων τους, ανεξάρτητα από το φορέα διάθεσής τους (HEAL-LINK, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κλπ.). Το Full-Text Finder αντικατέστησε τον κατάλογο περιοδικών "A-to-Z" της Εταιρείας EBSCO το Δεκέμβριο του 2017.
[Εργαλείο αναζήτησης: Full Text Finder (FTF)  (νέο σύστημα)]


 

Πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη την ελληνική γλώσσα
 
Πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη την αγγλική γλώσσα

Για πρόσβαση μόνο στα περιοδικά του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) μπορείτε (εναλλακτικά με το Full Text Finder) να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο: https://www.heal-link.gr/alpha.php. Τα ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά (π.χ Βήμα, Αειχώρος κλπ.) έχουν πλέον συμπεριληφθεί στο Full-Text Finder και ως εκ τούτου η ιστοσελίδα Ελληνικά Περιοδικά στο Διαδίκτυο καταργήθηκε.


Οι αλλαγές που έχουν γίνει για τον τρόπο αναζήτησης των έντυπων περιοδικών αναλύονται παρακάτω.
Εντυπα Περιοδικά

 
Η αναζήτηση των τίτλων των έντυπων περιοδικών εκδόσεων, γίνεται ως εξής:

1. Μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης (OPAC) από τη διεύθυνση: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp. Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος με τα στοιχεία των συνδρομών (λείπουν μερικές εγγραφές δωρεών μεμονωμένων τευχών)

2. Μέσω του παλιού συστήματος Αναζήτησης Έντυπων Περιοδικών από τη διεύθυνση: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_pnt.asp. Η ενημέρωση του καταλόγου έχει σταματήσει από το 2001.
[Εργαλείο αναζήτησης:  OPAC και Τοπικός Κατάλογος ]

Συλλογικός Κατάλογος
 
Στην πρώτη φάση λειτουργίας του νέου καταλόγου, για τεχνικούς λόγους δεν προσφέρεται πλέον η δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των τίτλων των περιοδικών ανεξάρτητα από την μορφή τους (αυτό θα γίνει στη δεύτερη φάση - βλ. Πληροφορίες για τον κατάλογο).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2003-04-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας