Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Κατάλογος Περιοδικών
Μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου περιοδικών προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης των τίτλων και εντοπισμού των τευχών των περιοδικών εκδόσεων τα οποία είναι διαθέσιμα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει χιλιάδες τίτλους περιοδικών σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο οι συνδρομές της Βιβλιοθήκης του ΠΘ, μέσω της συμμετοχής της στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), όσο και τίτλοι που διατίθενται δωρεάν (free) από τους εκδότες τους.
 
Αναζήτηση σε:
(Προσοχή: για να εξακριβώσετε αν ένα περιοδικό είναι διαθέσιμο χρειάζεται να εκτελέσετε
δύο ξεχωριστές αναζητήσεις, μία στα ηλεκτρονικά περιοδικά και μία στα έντυπα)
Προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στα διαθέσιμα ηλεκτρονικά περιοδικά με ανάκτηση του πλήρους κειμένου (full-text) των άρθρων τους, ανεξάρτητα από το φορέα διάθεσής τους (HEAL-LINK, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ.λπ.). Αντί της παλιάς βάσης δεδομένων (τοπικός κατάλογος) η αναζήτηση γίνεται μέσω του νέου εργαλείου "A-to-Z" της Εταιρείας EBSCO. Με το "A-to-Z" η αναζήτηση απλοποιείται, ενώ πλέον τα στοιχεία (τίτλοι, σύνδεσμοι πρόσβασης και κάλυψη) των ηλεκτρονικών περιοδικών των μεγάλων εκδοτών (π.χ. Elsevier) επικαιροποιούνται σε καθημερινή βάση από την EBSCO. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα και θεματικής αναζήτησης στο μεγαλύτερο μέρος των περιοδικών.
[Εργαλείο αναζήτησης: A-to-Z (EBSCO) (νέο σύστημα)]


Οι αλλαγές που έχουν γίνει για τον τρόπο αναζήτησης των έντυπων περιοδικών αναλύονται παρακάτω.
Εντυπα Περιοδικά

 
Η δυνατότητα αναζήτησης όλων των περιοδικών εκδόσεων, που διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της εντός του τελευταίου τριμήνου του 2011 θα ενσωματωθεί με το σύστημα καταλόγου ηλεκτρονικών περιοδικών A-to-Z. Λόγω της μετάβασης στο νέο σύστημα έχει σταματήσει κατά το τελευταίο έτος η ενημέρωση του παλαιότερου συστήματος Αναζήτησης Έντυπων Περιοδικών, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών μπορείτε να αναζητείτε τους τίτλους των έντυπων περιοδικών με τους εξής τρόπους:

1. Μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης (OPAC) από τη διεύθυνση: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp. Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος με όλα τα στοιχεία των συνδρομών (λείπουν μερικές εγγραφές δωρεών μεμονωμένων τευχών)

2. Μέσω του παλιού συστήματος Αναζήτησης Έντυπων Περιοδικών από τη διεύθυνση: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_pnt.asp. Η ενημέρωση του καταλόγου έχει σταματήσει κατά το τελευταίο έτος.
[Εργαλείο αναζήτησης:  OPAC και Τοπικός Κατάλογος ]
Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer (IE) για αποτελεσματικότερη αναζήτηση.

Συλλογικός Κατάλογος
 
Στην πρώτη φάση λειτουργίας του νέου καταλόγου, για τεχνικούς λόγους δεν προσφέρεται πλέον η δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των τίτλων των περιοδικών ανεξάρτητα από την μορφή τους (αυτό θα γίνει στη δεύτερη φάση - βλ. Πληροφορίες για τον κατάλογο).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2003-04-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2017 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας