Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες  > Υποστήριξη μαθημάτων  > Κλειστή Βιβλιογραφία Μαθημάτων Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Βιβλιογραφία μαθημάτων
Εμφάνιση της βιβλιογραφίας, ανά Τμήμα και μάθημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα τεκμήρια αυτά δε δανείζονται για το τρέχον εξάμηνο, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμα στους φοιτητές.
 
  
  
 
 
Επιλέξτε Τμήμα και Μάθημα για την εμφάνιση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/cbib/bib.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-01-19
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-05
Ημ/νία ανανέωσης Δεδομένων: Συνεχής
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας