Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες  > Υποστήριξη μαθημάτων Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Κλειστή Βιβλιογραφία Μαθημάτων
Η ΒΙΚΕΠΠΘ για τη διευκόλυνση της μελέτης των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρέχει τη δυνατότητα στο Διδακτικό Προσωπικό του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας να προβεί στην κατάρτιση μιας "Κλειστής Βιβλιογραφίας Μαθήματος".

Η βιβλιογραφία αυτή μπορεί να λειτουργεί ως βασική ή συμπληρωματική για ένα διδασκόμενο μάθημα και μπορεί να περιλαμβάνει έως και πέντε (5) τεκμήρια. Για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου κατά το οποίο διδάσκεται το μάθημα, τα τεκμήρια αυτά βρίσκονται διαρκώς στα βιβλιοστάσια και δε δανείζονται. Η κράτηση των τεκμηρίων εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης παύει να ισχύει μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 
  Οι λίστες των τεκμηρίων ανά μάθημα δημοσιεύονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Αντίστοιχα, οι εγγραφές για τα τεκμήρια αυτά στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) φέρουν την ειδική σήμανση στην κατάστασή τους: "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ)".   Εμφάνιση Κλειστής Βιβλιογραφίας Μαθημάτων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα  


Η αίτηση και η διαχείριση κλειστής βιβλιογραφίας μαθήματος ή μαθημάτων από τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας γίνεται μέσω του Intranet Υποστήριξης Διδασκόντων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/cbib.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-10-13
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας