Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Υποστήριξη μαθημάτων
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς της στόχους την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου που λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών του, σταδιακά αναπτύσσει, αναβαθμίζει και συμμετέχει σε σχετικές δράσεις.
 
Συλλογή Βιβλιοθήκης  
Κλειστή Βιβλιογραφία Μαθημάτων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Κέντρο Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Εργου  
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΚΥΕΕ)  

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης   
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας e-Class
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης   
Γραφείου της Microsoft Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/crs.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-08-14
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας