Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ταυτόχρονη αναζήτηση πηγών (EDS)
 
 
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ παρέχει πρόσβαση στο ολοκληρωμένο περιβάλλον συνολικής αναζήτησης πηγών EBSCO Discovery Service (EDS). Το EDS είναι ένα ενιαίο περιβάλλον ταυτόχρονης αναζήτησης έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πλήρους κειμένου της Βιβλιοθήκης του ΠΘ. Στην πλατφόρμα έχουν εισαχθεί οι εγγραφές του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης (OPAC) και οι περισσότερες ηλεκτρονικές πηγές από το σύνολο των διαθέσιμων στα μέλη του Ιδρύματος, ενώ η αναζήτηση μπορεί να γίνει και στην ελληνική γλώσσα (στο πλαίσιο αναζήτησης μπορείτε να εισάγετε και ελληνικές λέξεις ή φράσεις). Εντός του 2017 θα εισαχθεί το σύνολο των πηγών στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αναλυτικές πληροφορίες για το ολοκληρωμένο περιβάλλον συνολικής αναζήτησης πηγών EBSCO Discovery Service (EDS) δίνονται στη σχετική ιστοσελίδα της EBSCO, ενώ από εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικούς οδηγούς χρήσης και online tutorials για την υπηρεσία EDS (στην αγγλική γλώσσα).

Εισαγωγή στο ολοκληρωμένο περιβάλλον συνολικής αναζήτησης πηγών EDS Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   
EBSCO Discovery Service

 


Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/muse.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2009-05-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2009-09-29
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2017 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας