Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ηλεκτρονικός Κατάλογος (OPAC) Βιβλιοθήκης
 
Μέσω του νέου ενιαίου ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) είναι δυνατή η αναζήτηση του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η αναζήτηση περιλαμβάνει όλες τις υποσυλλογές που υπάρχουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα δέκα (10) Παραρτήματα της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία τα οποία υποστηρίζουν πληροφοριακά τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος. Μέσω του ενιαίου ΟPAC παρέχονται σύγχρονες προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού, κράτησης τεκμηρίων κλπ., στις οποίες τα μέλη του ιδρύματος (φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και κάθε είδους προσωπικό) έχουν πρόσβαση με χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού τους λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ενότητα: Συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας.


 Το νέο σύστημα ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναπτύχθηκε με χρήση του ανοικτού κώδικα λογισμικού διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση και επιτάχυνση διαδικασιών συγχώνευσης και αναδιοργάνωση δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (κωδικός Πράξης ΟΠΣ 5046480, κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6857) που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ).
 
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ συμμετέχει στο υλοποιούμενο έργο ΕΣΠΑ με τίτλο «Επέκταση και Εμπλουτισμός με νέες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας - (ILSaS+)», μέσω του οποίου το υφιστάμενο σύστημα Koha θα αποτελέσει μέρος του συνεργατικού περιβάλλοντος των βιβλιοθηκών ILSaS+ όπου μέχρι το τέλος του 2025 θα ενταχθούν οι συλλογές των βιβλιοθηκών 20 Πανεπιστημίων της χώρας.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-05-19
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας