Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ηλεκτρονικός Κατάλογος (OPAC) Βιβλιοθήκης
 
Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με κωδικό MIS 304202 «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» και του Υποέργου 3 της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" πράξης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" και κωδικό MIS 304179, οι υπηρεσίες καταλόγου της Βιβλιοθήκης προσφέρονται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (Integrated Library System as a Service: ILSaS).

Μέσω του νέου καταλόγου (OPAC) της Βιβλιοθήκης, στους εγγεγραμμένους χρήστες, παρέχονται σύγχρονες προσωποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού, κράτησης τεκμηρίων κλπ. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης τόσο στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσο και στις συλλογές των υπόλοιπων ιδρυμάτων (13 Πανεπιστήμια και 13 ΤΕΙ) που συμμετέχουν στο σύστημα ILSaS. Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό χρήσης του νέου OPAC σε μορφή pdf: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/UthLibrary_using_OPAC.pdf
 


Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/opac.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-05-19
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας