Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Επιτόπια Προσφερόμενες Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Οι υπηρεσίες βιβλιοθήκης, που προσφέρονται επιτόπια μέσω των σημείων πρόσβασης της Βιβλιοθήκης παρουσιάζονται παρακάτω:
 
Υπόμνημα υπηρεσιών βιβλίοθήκης
&
Αμεση μετάβαση στις σχετικές ιστοσελίδες

 
ΝΑΙ: προσφορά υπηρεσιών
ΟΧΙ: μη προσφορά υπηρεσιών
ΜΕΡΙΚΩΣ: περιορισμένη προσφορά υπηρεσιών
- : υπηρεσία υπό ανάπτυξη
   1.  Αίθουσες μελέτης/εργασιών Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
   2.  Αναζήτηση πληροφοριακού υλικού/συλλογής στα βιβλιοστάσια (ράφια) Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
   3.  Δανεισμός - Ανανέωση - Κράτηση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
   4.  Διαδανεισμός Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
   5.  Πληροφοριακή Εκπαίδευση Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
   6.  Υποστήριξη μαθημάτων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
   7.  Υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
   8.  Χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
 
Προσφερόμενες επιτόπιες υπηρεσίες μέσω των επιτόπιων σημείων πρόσβασης της Βιβλιοθήκης

Σημείο Πρόσβασης 1 2 3 4 5 6 7 8
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI
Παραρτήματα Κεντρικής Βιβλιοθήκης
ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα NAI NAI NAI NAI NAI NAI - ΜΕΡΙΚΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα NAI NAI NAI NAI NAI NAI - NAI
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα NAI NAI NAI NAI NAI NAI - NAI
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα NAI NAI NAI NAI NAI NAI - NAI
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ NAI - ΜΕΡΙΚΩΣ
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/loc_srv.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-02-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας