Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Δικτυακού Τόπου (Web Site) Βιβλιοθήκης
γραφικό
   
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(η παρούσα ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς κατά την περίοδο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19)

[ημερομηνία ενημέρωσης - 02/04/2020]

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε υφιστάμενες και νέες ηλεκτρονικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων κλπ.) και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΠΘ, και ειδικότερα για την εξ αποστάσεως υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας κατά την περίοδο διάρκειας των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κατάσταση πρόσβασης σε (υφιστάμενες) ηλεκτρονικές πηγές
Η πρόσβαση συνεχίζεται απρόσκοπτα σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΚΠ του 2020 - δείτε τη σχετική ενημέρωση με τίτλο Κατάσταση πρόσβασης 2020 σε ηλεκτρονικές πηγές. Για να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης χρησιμοποιείστε τη νέα ειδική φόρμα επικοινωνίας (ή εναλλακτικά την online επικοινωνία που λειτουργούσε πριν την αναστολή λειτουργίας της ΒΚΠ).

Ελεύθερη Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Υλικό του JoVE σε μορφή βίντεο (μέχρι 15-6-2020)
To JoVE (Journal of Visualized Experiments), εν μέσω των νέων απαιτήσεων διδασκαλίας που καλούνται να υλοποιήσουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως, παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο μέχρι την 15-6-2020. Συγκεκριμένα, για την υποστήριξη του σκοπού αυτού παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της βιντεο-βιβλιοθήκης Science Education που είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία θεμελιωδών επιστημονικών αρχών μέσω απλών κατανοητών βίντεο.
Η πρόσβαση στην JoVE Science Education είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN του Ιδρύματος. Για το περιεχόμενο και τη χρήση του περιεχομένου του JoVe συγγράφεται και θα αναρτηθεί εντός της εβδομάδας ειδική ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ.

Πρόσβαση στη συλλογή ηλεκτρονικών μαθημάτων ΙΕΕΕ elearning (μέχρι 30-6-2020)
Η συλλογή ηλεκτρονικών μαθημάτων ΙΕΕΕ elearning περιλαμβάνει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και έχουν δημιουργηθεί από ειδικούς στις συγκεκριμένες επιστήμες. Καλύπτουν θέματα από Τεχνητή Νοημοσύνη και Blockchain, μέχρι Κυβερνοασφάλεια και Λογοκλοπή (τα μαθήματα παρέχονται με προσωρινή πρόσβαση μέχρι την 30-6-2020).

Πρόσβαση σε πηγές και υπηρεσίες εκδοτών για την υποστήριξη επιστημονικού έργου σε σχέση με τον COVID-19
https://www.heal-link.gr/covid-19/: συνεχώς ανανεούμενη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link) με ενέργειες των εκδοτών με τους οποίους έχει συμφωνίες ο Σ.Ε.Α.Β., προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο της επιστημονικής κοινότητας και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του COVID-19

Ελεύθερη Πρόσβαση σε ελληνικά ηλεκτρονικά συγγράμματα του αποθετηρίου «Κάλλιπος» του Σ.Ε.Α.Β./Heal-Link
https://repository.kallipos.gr/ : παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από πεντακόσια (περίπου 520) ηλεκτρονικά συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης - open e-textbooks), με περιεχόμενο θεματικά συναφές με εκείνο αντίστοιχων μαθημάτων των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ. Τα εν λόγω συγγράμματα έχουν λάβει ISBN, έχουν προστεθεί, ως ηλεκτρονικά βιβλία, στους καταλόγους της υπηρεσίας «Εύδοξος», ενώ είναι δωρεάν διαθέσιμα, με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης (άδειες Creative Commons), από το σχετικό αποθετήριο.

ΕΚΤΑΚΤΟ OpenAIRE & RDA Webinar για τον COVID-19: 10 Απριλίου 2020
Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κόμβου Ανοικτής Πρόσβασης στο OpenAIRE και του Εθνικού Κόμβου RDA, διοργανώνει την 10/4/2020 έκτακτο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο "COVID-19: δράσεις, εργαλεία, καλές πρακτικές και σημεία επαφής στην Ελλάδα". Το διαδικτυακό σεμινάριο προκύπτει από την ανάγκη να συλλεχθούν και να προωθηθούν μαζικά στην ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα οι προσπάθειες και η γνώση όλων μας στη διαχείριση της κρίσης του ιού. Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Σ.Ε.Α.Β, στην οποία θα βρείτε και την ηλεκτρονική διεύθυνση της σχετικής φόρμας δήλωσης συμμετοχής.

Δοκιμαστική πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων ProQuest One Literature (1500 - 2008)
Η Βάση Δεδομένων ProQuest One Literature υποστηρίζει τη λογοτεχνική έρευνα και περιλαμβάνει 5 εκ. βιβλιογραφικές αναφορές από περιοδικά, περισσότερα από 500.000 πρωτογενή έργα, ηλεκτρονικά βιβλία, αρχεία ήχου και εικόνας θεατρικών παραστάσεων και συνεντεύξεων με συγγραφείς, σπάνια κείμενα, διατριβές κλπ.

Η δοκιμαστική πρόσβαση παρέχεται από το σύνδεσμο ProQuest One Literature και έχει διάρκεια 2 μηνών (λήγει στο τέλος Μαΐου 2020).

Αναλυτικές πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) για τη βάση και το περιεχόμενό της θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.proquest.com/products-services/ProQuest-One-Literature.html


   
Υποστήριξη χρηστών: | Βοήθεια - Οδηγός Υπηρεσιών | Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη |
Αναζήτηση site - Πληροφορίες site - Γλωσσάρι - English edition Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ Twitter της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ FaceBook της Βιβλιοθήκης 
γραφικό