Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Δικτυακού Τόπου (Web Site) Βιβλιοθήκης
γραφικό
   
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(η παρούσα ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς κατά την περίοδο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19)

[ημερομηνία ενημέρωσης - 08/01/2021]

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε υφιστάμενες και νέες ηλεκτρονικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων κλπ.) και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΠΘ, και ειδικότερα για την εξ αποστάσεως υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας κατά την περίοδο διάρκειας των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κατάσταση πρόσβασης σε (υφιστάμενες) ηλεκτρονικές πηγές
Η πρόσβαση συνεχίζεται απρόσκοπτα σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΚΠ του 2020 - 2021 (δείτε τη σχετική ενημέρωση με τίτλο Κατάσταση πρόσβασης 2020-2021 σε ηλεκτρονικές πηγές. Για να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης χρησιμοποιείστε τη νέα ειδική φόρμα επικοινωνίας (ή εναλλακτικά την online επικοινωνία που λειτουργούσε πριν την αναστολή λειτουργίας της ΒΚΠ).

Πρόσβαση σε πηγές και υπηρεσίες εκδοτών για την υποστήριξη επιστημονικού έργου σε σχέση με τον COVID-19
https://www.heal-link.gr/covid-19/: συνεχώς ανανεούμενη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link) με ενέργειες των εκδοτών με τους οποίους έχει συμφωνίες ο Σ.Ε.Α.Β., προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο της επιστημονικής κοινότητας και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του COVID-19

Ελεύθερη Πρόσβαση σε ελληνικά ηλεκτρονικά συγγράμματα του αποθετηρίου «Κάλλιπος» του Σ.Ε.Α.Β./Heal-Link
https://repository.kallipos.gr/ : παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από πεντακόσια (περίπου 520) ηλεκτρονικά συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης - open e-textbooks), με περιεχόμενο θεματικά συναφές με εκείνο αντίστοιχων μαθημάτων των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ. Τα εν λόγω συγγράμματα έχουν λάβει ISBN, έχουν προστεθεί, ως ηλεκτρονικά βιβλία, στους καταλόγους της υπηρεσίας «Εύδοξος», ενώ είναι δωρεάν διαθέσιμα, με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης (άδειες Creative Commons), από το σχετικό αποθετήριο.


   
Υποστήριξη χρηστών: | Βοήθεια - Οδηγός Υπηρεσιών | Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη |
Αναζήτηση site - Πληροφορίες site - Γλωσσάρι - English edition Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ Twitter της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ FaceBook της Βιβλιοθήκης 
γραφικό