Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Δικτυακού Τόπου (Web Site) Βιβλιοθήκης
γραφικό
   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

[ημερομηνία ενημέρωσης - 02/11/2022]

Σε συνέχεια της επανόδου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την πανδημία η λειτουργία της προσαρμόζεται ως εξής:

1. Ο δανεισμός βιβλίων πραγματοποιείται πλέον επιτόπια σε κάθε Βιβλιοθήκη, ενώ παρέχεται κανονικά και η υπηρεσία του διαδανεισμού.
2. Τα υποψήφια μέλη μπορούν να εγγράφονται στη Βιβλιοθήκη είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση ειδικής φόρμας.
3. Όλα τα σεμινάρια εκπαίδευσης (πρωτοετών, μεταπτυχιακών κλπ.) στη χρήση των πηγών και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης διεξάγονται διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας MS-Teams.
4. Η πρόσβαση κοινού σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΒΚΠ γίνεται ελεύθερα και χωρίς να απαιτείται έλεγχος οποιουδήποτε πιστοποιητικού (εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test) κατά την είσοδο καθώς και η χρήση προστατευτικής μάσκας στους χώρους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της.Ηλεκτρονικές Πηγές και Υπηρεσίες - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass
Για την πρόσβαση σε υφιστάμενες και νέες ηλεκτρονικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων κλπ.) και υπηρεσίες, και ειδικότερα για την εξ αποστάσεως υποστήριξης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, δείτε τη σχετική ιστοσελίδα που θα ενημερώνεται συχνά, σύμφωνα με τις εξελίξεις.
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass στείλτε e-mail στο: eclasshelp@uth.gr (

Επικοινωνία μελών και χρηστών
Η επικοινωνία με τη ΒΚΠ είναι δυνατή με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνικά και επιτόπια. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την ειδική φόρμα επικοινωνίας και τις σχετικές (κατά περίπτωση) διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) που συνεχίζουν να ισχύουν και ελέγχονται καθημερινά από το αρμόδιο προσωπικό.

Δανεισμός, Επιστροφές και Ανανεώσεις δανεισμένου υλικού
Η Βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες δανεισμού των τεκμηρίων της συλλογής επιτόπια, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα Δανεισμός - Ανανέωση - Κράτηση. Οι επιστροφές βιβλίων πραγματοποιούνται επίσης επιτόπια, ενώ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο και το Παράρτημα της στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, για τις επιστροφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα αυτόματα συστήματα με εξωτερικούς κάδους επιστροφής βιβλίων.

Έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής τεκμηρίων και προστίμων
Όσοι επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής τεκμηρίων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. για απόκτηση πτυχίου) μπορείτε να το ζητήσετε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας διαλέγοντας τη σχετική επιλογή στο θέμα του μηνύματος. Σε περίπτωση που έχετε οφειλές από πρόστιμα καθυστερημένης επιστροφής, φθαρμένων ή κατεστραμμένων τεκμηρίων θα ενημερωθείτε για τον τρόπο διευθέτησης από το προσωπικό που θα απαντήσει στο μήνυμα σας. Το ίδιο θα γίνει και για τις περιπτώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφούν βιβλία ή άλλο δανεισμένο υλικό.

Κατάθεση πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών-διδακτορικών διατριβών
Η υποβολή στη ΒΚΠ των πτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών διατριβών και των διδακτορικών διατριβών, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ έχει καταργηθεί η υποχρέωση κατάθεσης εντύπου αντιγράφου, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1. Μετατροπή της εργασίας-διατριβής σε μορφή pdf από το φοιτητή (για τη μετατροπή σε pdf υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσης σε μορφή pdf μέσα από το περιβάλλον λογισμικών κειμενογράφου όπως π.χ. το word).
2. Αποστολή του αρχείου pdf ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr - στο σχετικό e-mail θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (Όνομα, Επώνυμο και Πατρώνυμο), ενώ για να γίνει αποδεκτό το αρχείο pdf (και να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής) δεν θα πρέπει να είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, καθώς αυτό θα γίνει από τη Βιβλιοθήκη ως μέρος της διαδικασίας τεκμηρίωσης.
Σε περίπτωση που το αρχείο της εργασίας-διατριβής είναι σχετικά μεγάλο (πάνω από λίγα Megabytes) μπορείτε να το υποβάλετε με τους εξής τρόπους:
α) μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων του ΠΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δείτε εδώ: https://it.uth.gr/services/antallagi-arheion-meso-toy-uploadusersuthgr ή
β) μέσω δωρεάν εξωτερικής υπηρεσίας (π.χ. WeTransfer)
Οι βεβαιώσεις παραλαβής εργασιών-διατριβών (όπως και αυτές μη οφειλής δανεισμένου υλικού) που απαιτούνται για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου), θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά (είτε στους ίδιους τους φοιτητές, είτε στις αντίστοιχες γραμματείες).
Για τυχόν απορίες μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr

Επιστροφές βιβλίων Ευδόξου
Επιστροφές συγγραμμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν επιτόπια στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στο αντίστοιχο κατά περίπτωση Παράρτημά της.

Πρακτική Άσκηση - Επισκέψεις - Εκδηλώσεις
Η πρακτική άσκηση φοιτητών άλλων ΑΕΙ, καθώς και οι επισκέψεις και εκδηλώσεις κάθε είδους (σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις άλλων φορέων κλπ.) σε χώρους της ΒΚΠ, διεξάγονται κανονικά όπως και την περίοδο πριν την πανδημία.


   
Υποστήριξη χρηστών: | Βοήθεια - Οδηγός Υπηρεσιών | Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη |
Αναζήτηση site - Πληροφορίες site - Γλωσσάρι - English edition Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ Twitter της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ FaceBook της Βιβλιοθήκης 
γραφικό