Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  > Βάσεις Δεδομένων Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Web of Science (Citation Indexes)
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση στην υπηρεσία ευρετηρίασης βιβλιογραφικών αναφορών επιστημονικής αρθρογραφίας Web of Science (WoS) της Εταιρείας Thomson Reuters. Για τους χρήστες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η σχετική σύμβαση προβλέπει την πρόσβαση στις παρακάτω βάσεις δεδομένων:


Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - Κάλυψη: 1970 ως σήμερα [αναλυτικές πληροφορίες]
Social Sciences Citation Index (SSCI) - Κάλυψη: 1970 ως σήμερα [αναλυτικές πληροφορίες]
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - Κάλυψη: 1975 ως σήμερα [αναλυτικές πληροφορίες]
Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Κάλυψη: 2015 ως σήμερα [αναλυτικές πληροφορίες]
KCI-Korean Journal Database (KJD) - Κάλυψη: 1980 ως σήμερα [αναλυτικές πληροφορίες]
Russian Science Citation Index (RSCI) - Κάλυψη: 2005 ως σήμερα [αναλυτικές πληροφορίες]
SciELO Citation Index (SCIELO) - Κάλυψη: 1997 ως σήμερα [αναλυτικές πληροφορίες]

 
Είσοδος στο σύστημα ISI Web of Science μέσω Thomson Server  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο

Περιβάλλον Αλληλεπίδρασης (interface) σε αγγλική γλώσσα


 
 
Μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος της Thomson Reuters εκτός από το Web of Science τα μέλη του ΠΘ έχουν πρόσβαση και σε όλες τις παρακάτω υπηρεσίες:

InCites Journal Citation Reports [αναλυτικές πληροφορίες]
InCites Essential Science Indicators [αναλυτικές πληροφορίες]
EndNote (για πρόσβαση στην online έκδοση της υπηρεσίας διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών EndNote απαιτείται ελεύθερη εγγραφή στην πλατφόρμα Web of Science - για να εγγραφείτε πατήστε το λέξη EndNote στο πάνω μέρος της οθόνης και μετά διαλέξτε την επιλογή Register, η από το pull-down μενού Sign In διαλέξτε τη 2η επιλογή Register) [αναλυτικές πληροφορίες και Οδηγός χρήσης (στα ελληνικά)]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/ctid.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-12-20
Ημ/νία ανανέωσης: 2009-10-16
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας