Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Βάσεις Δεδομένων
Η αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών αναφορών ή/και περιλήψεων επιστημονικών έργων (π.χ. άρθρα περιοδικών, βιβλία κλπ.) είναι εφικτή μέσω των βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων, ενώ από τις βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των άρθρων περιοδικών εκδόσεων.
 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Δοκιμαστική Πρόσβαση στη Gale Research Complete (μέχρι 31-12-2022)

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης προσφέρει δοκιμαστική πρόσβαση για το διάστημα 22-7-2022 έως 31-12-2022 στην ηλεκτρονική υπηρεσία Gale Research Complete. Η Gale Research Complete παρέχει πρόσβαση σε μια ποικιλία πολυεπιστημονικών βάσεων δεδομένων κατάλληλων για όλα τα επίπεδα έρευνας και περιλαμβάνει πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που διατίθενται στις Βιβλιοθήκες και καλύπτουν σχεδόν κάθε ερευνητικό τομέα και κλάδο από τη Λογοτεχνία έως τις Επιχειρηματικές και Διοικητικές Σπουδές, την Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις και την Επιστήμη και Τεχνολογία. Η Gale Research Complete περιλαμβάνει τις παρακάτω πηγές:

 • Gale OneFile: News
 • Gale Academic OneFile
 • Gale General OneFile
 • Gale Literature
 • Gale Titles on Gale eBooks
 • Archives Unbound --- περιλαμβάνει και τα:
 • Turkey, Greece, and the Balkan States: Records of the U.S. Department of State, 1930-1944
 • World War II, Occupation, and the Civil War in Greece, 1940-1949: Records of the U.S. State Department Classified Files
 • Informe Academico

 • Πρόσβαση στη Gale Research Complete: https://link.gale.com/apps/menu/grc?u=thessaly (η πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση IP της σχετικής συσκευής [Η/Υ, tablet, κινητό] - εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΘ για να είναι δυνατή η πρόσβαση θα πρέπει να έχει προηγηθεί σύνδεση στο Internet μέσω VPN)
 • Ιστοσελίδα αναλυτικών πληροφοριών (στην αγγλική γλώσσα): https://www.gale.com/intl/databases/gale-research-complete
 • Φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα: https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/databases/intl-databases/gale-research-complete/gale_brochure_grc_2022_web.pdf • Πρόσβαση στις αρχειακές συλλογές Arts & Sciences Ι-V του JSTOR

  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης για την πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές του JSTOR για το 2022:

  Arts & Sciences I : https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-i/
  Arts & Sciences II : https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-ii/
  Arts & Sciences III: https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-iii/
  Arts & Sciences IV: https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-iv/
  Arts & Sciences V: https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-v/

  H πρόσβαση στα τεύχη των 635 περιοδικών των παραπάνω συλλογών είναι δυνατή απ' ευθείας τόσο μέσω του JSTOR, όσο και μέσω των εργαλείων αναζήτησης και εντοπισμού ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ: EDS , Full Text Finder και ΒrowZine - όπως και με τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές πηγές η πρόσβαση γίνεται με ταυτοποίηση της IP διεύθυνσης του Η/Υ σας, δηλ. από οποιονδήποτε Η/Υ βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του ΠΘ και απομακρυσμένα μέσω VPN (δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης)


  Παρακάτω παρουσιάζεται αλφαβητικός κατάλογος των δια-δικτυακών/online βάσεων δεδομένων, στις οποίες υπάρχει συνδρομή, είτε απευθείας από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είτε μέσω της ΣΕΑΒ - HealLink. Επίσης, στον κατάλογο περιλαμβάνονται και βάσεις δεδομένων στις οποίες η πρόσβαση είναι ελεύθερη (free). Βλέπε σχετικά:
   
    Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Υπηρεσίες-Διαθέτες Online Περιοδικών Εκδόσεων
    Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Υπηρεσία Διαδανεισμού
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Ανάθεση Βιβλιογραφικής Αναζήτησης
   
  Βλέπε παρακάτω για ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων:
   
    Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα SCOPUS
    Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα EBSCO host
    Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Web of Science (Citation Indexes)
   
  Πληροφορίες σχετικά με:
   
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πνευματικά Δικαιώματα - Συμφωνίες HEAL-Link
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Επεξήγηση Εικονιδίων

  Λίστα διαδικτυακών βάσεων δεδομένων:
  Academic Search Complete Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου
  Προσφέρει άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) περισσότερων από 7.000 και στα περιεχόμενα/περιλήψεις άρθρων περισσότερων από 11.000 περιοδικών εκδόσεων. Επίσης, στη βάση δεδομένων συμπεριλαμβάνεται συλλογή χαρτών και φωτογραφιών με δυνατότητα άμεση πρόσβασης. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1887 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες. [Η πρόσβαση στους τίτλους των περιοδικών είναι δυνατή και μέσω του Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα]
  Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
  Οδηγός
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Agricola Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
  AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) της National Agricultural Library (NAL)
  Επιστήμες
    Γεωπονίας
  Οδηγός 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα EBSCO host Online σύστημα ταυτόχρονης και μεμονωμένης αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων, όπως η Academic Search Complete ,EconLit , PsycINFOκλπ. με δυνατότητα ανάκτησης βιβλιογραφικών αναφορών ή/και πλήρους κειμένου (full-text). [Η πρόσβαση στους τίτλους των περιοδικών είναι δυνατή και μέσω του Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα] Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
   
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  EconLit Abstracts
  Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
  Περιέχει περισσότερες από 1 εκατομμύριο βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις άρθρων, η κάλυψη της εκτείνεται από το 1969 έως σήμερα.
  [περισσότερες πληροφορίες (eng)]
  Οικονομικές Επιστήμες
  Οδηγός
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  GreenFILE Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
  Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές, περιλήψεις άρθρων και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 4.700 εγγραφών. Η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες και παρέχεται στα μέλη του ΠΘ δωρεάν από την EBSCO.
  Ανθρώπινη επίδραση στο περιβάλλον
  Οδηγός
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  Library, Information Science &
   Technology Abstracts
   (LISTA)
  Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
  Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις βιβλίων, ερευνητικών αναφορών, πρακτικών συνεδρίων και άρθρων από περισσότερα από 600 περιοδικά. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1965 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες.
  Bιβλιοθηκονομίας και της Eπιστήμης της Πληροφόρησης
  Οδηγός
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο MedLine Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
  PubMed της National Library of Medicine
  Επιστήμες Ιατρικής
  Οδηγός 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  PsycINFO Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
  Περιέχει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις άρθρων από περισσότερα από 2.400 περιοδικά, καθώς και βιβλίων, διατριβών και τεχνικών εκθέσεων. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1800 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες.
  Επιστήμες ψυχολογίας
  Οδηγός 
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |


  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Scopus Βιβλιογραφική βάση δεδομένων
  Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης σε τίτλους επιστημονικών περιοδικών, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε πηγές Διαδικτύου και άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) άρθρων περιοδικών, που είναι συνδρομή της ΣΕΑΒ (HEAL-Link).
  Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
    Οδηγός 
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  SPORTDiscus with Full Text
  Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου
  Προσφέρει άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) άρθρων από περισσότερα από 440 περιοδικά ενώ περιλαμβάνει πάνω από 700.000 βιβλιογραφικές αναφορές από περίπου 1.200 επιστημονικά περιοδικά, καθώς και από βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μεταπτυχιακές διατριβές - εργασίες και δικτυακούς τόπους. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1800 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για 2-4 ταυτόχρονους χρήστες (μέχρι 4 χρήστες μπορούν να εκτελούν αναζητήσεις στη βάση σε δεδομένη χρονική στιγμή). [Η πρόσβαση στους τίτλους των περιοδικών είναι δυνατή και μέσω του Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα]
  Επιστήμες Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
  και Αθλιατρικής
  Οδηγός 
  Πρόσβαση
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα Web of Science Αποτελεί υπηρεσία ευρετηρίασης βιβλιογραφικών αναφορών επιστημονικής αρθρογραφίας και περιλαμβάνει επτά (7) βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (βλ. περισσότερες πληροφορίες) Ευρεία κάλυψη επιστημονικών πεδίων
    Οδηγός 
  Πρόσβαση
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  Wilson Art Index
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πρόσβαση μέσω: EBSCOhost 
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Απ΄ ευθείας αναζήτηση βάσης 
  Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων
   
  Κάλυψη από 1985 ως σήμερα

  Επιστήμες αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας κ.α., καθώς και θέματα τέχνης
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  Wilson Art Index
   Retrospective
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πρόσβαση μέσω: EBSCOhost 
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Απ΄ ευθείας αναζήτηση βάσης 
  Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων
   
  Κάλυψη από 1929 ως 1984

  Επιστήμες αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας κ.ά., καθώς και θέματα τέχνης
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

  Wilson Art Museum
   Image Gallery
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Πρόσβαση μέσω: EBSCOhost 
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο Απ΄ ευθείας αναζήτηση βάσης 
  Online συλλογή 90.000 υψηλής ποιότητας φωτογραφιών έργων τέχνης διαφόρων μουσείων.
   
  Θέματα τέχνης
  Πρόσβαση 
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας |

   
  Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
   | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
  Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
  http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/odbs.asp
  Ημ/νία δημιουργίας: 2004-12-15
  Ημ/νία ανανέωσης: 2009-10-16
  Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
  Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
    Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας