Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ταυτόχρονη αναζήτηση πηγών (EDS)
Η υπηρεσία EBSCO Discovery Service (EDS) είναι ένα ενιαίο περιβάλλον ταυτόχρονης αναζήτησης όλων των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών (έντυπων και ηλεκτρονικών) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ, καθώς και επιλεγμένων ελεύθερα διαθέσιμων διαδικτυακών πηγών. Στην πλατφόρμα EDS έχουν εισαχθεί: α) το σύνολο των συνδρομητικών ηλεκτρονικών πηγών στις οποίες έχει πρόσβαση το ΠΘ, β) οι εγγραφές (μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2017) του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης (OPAC), γ) τα ψηφιακά τεκμήρια του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΠΘ, δ) επιλεγμένες ελεύθερα διαθέσιμες διαδικτυακές πηγές και ε) τα τεκμήρια του OECD iLibrary του ΟΟΣΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το ολοκληρωμένο περιβάλλον συνολικής αναζήτησης πηγών EBSCO Discovery Service (EDS) δίνονται στη σχετική ιστοσελίδα της EBSCO, ενώ από εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικούς οδηγούς χρήσης και online tutorials για την υπηρεσία EDS (στην αγγλική γλώσσα).

Η πρόσβαση παρέχεται: είτε α) πατώντας στο μπλε πλαίσιο εισαγωγής στο ολοκληρωμένο περιβάλλον αναζήτησης EDS, είτε β) απ΄ευθείας πληκτρολογώντας όρο/ους αναζήτησης (λέξεις κλειδιά ή τίτλο ή συγγραφέα) στο ενιαίο πεδίο αναζήτησης


Εισαγωγή στο ολοκληρωμένο περιβάλλον συνολικής αναζήτησης πηγών EDS Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   
EBSCO Discovery Service

 


Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/dss.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2009-05-14
Ημ/νία ανανέωσης: 2009-09-29
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας