Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Δημιουργίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
Ατομα με προβλήματα όρασης

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων υπηρεσιών για άτομα με προβλήματα όρασης με βάση το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Κάθε ενδιαφερόμενο Μέλος μπορεί να εξυπηρετείται εξατομικευμένα μετά από ραντεβού από εκπαιδευμένο Προσωπικό. Τα Μέλη εκτός του αστικού συγκροτήματος του Βόλου μπορούν να αποταθούν στο εξειδικευμένο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ώστε να διαμορφωθεί μια εξατομικευμένη πλατφόρμα υποστήριξης τους, η οποία θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης.

Στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης πρόκειται να τοποθετηθούν Διάδρομοι Κινητικότητας, όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις στο ισόγειο και λειτουργήσει ο χώρος του κυλικείου στον πέμπτο (5ο) όροφο. Οι Διάδρομοι κινητικότητας κατασκευάστηκαν το 2005 από το Εργαστήριο Ειδικού Εποπτικού υλικού του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Από το Μάιο του 2005 λειτουργεί στην αίθουσα Ι5 της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σταθμός εργασίας για άτομα με προβλήματα όρασης, ο οποίος διαθέτει ειδικά λογισμικά για ανάγνωση οθόνης, αναγνώριση χαρακτήρων και μετατροπείς κειμένου σε γλώσσα Braille. Επίσης, είναι εγκαταστημένη ανάγλυφη ηλεκτρονική πινακίδα Braille για την αναπαράσταση σειρών της οθόνης. Τέλος δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης σε γλώσσα Braille.

Οι πληροφορικές ανάγκες των Μελών με προβλήματα όρασης καλύπτονται κατά περίπτωση. Πολιτική της Βιβλιοθήκης είναι να μην αναπτύξει εξαρχής ειδική συλλογή, αλλά να προσφέρει σε κατάλληλη μορφή το υλικό που κάθε φορά ζητείται. Το υλικό ανάλογα την περίπτωση μπορεί να προσαρμοστεί είτε από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης, είτε παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μετατροπή του, είτε μέσω Διαδανεισμού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (ΠΣΤ) και το ΚΕΑΤ, με τους οποίους έχει συνάψει σχετική συμφωνία.

Μετά από δωρεά, ωστόσο, υπάρχει σε έντυπη μορφή και σε γλώσσα Braille ένα πλήθος διαθέσιμων τεκμηρίων που αναφέρονται σε περιοδικές εκδόσεις του φορέα "Φάρο Τυφλών της Ελλάδος". Επίσης, αναπτύσσεται μια ηλεκτρονική συλλογή ακουστικού υλικού στα πλαίσια της συνεργασίας της Βιβλιοθήκης με τον ΠΣΤ.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χαίρει στην προσπάθειά της αυτή υποστήριξη από μέλη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου που αναπτύσσουν αντίστοιχες υπηρεσίες και δράσεις.

Η Βιβλιοθήκη παράλληλα εργάζεται πάνω στην παραμετροποίηση του δικτυακού της τόπου (Web Site), ώστε το τελευταίο τουλάχιστον να είναι στο μεγαλύτερο μέρος του προσβάσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης, που κάνουν χρήση ειδικών λογισμικών ανάγνωσης οθόνης.


   

  Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
γραφικό