Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Δημιουργίας δικτυακού τόπου ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
Υπηρεσία Δημιουργίας Ψηφιακών Ομιλούντων Βιβλίων (Daisy Books)

Το πρότυπο Daisy (Digital Accessible Information System) χρησιμοποιείται διεθνώς για την παραγωγή ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων (Daisy Books) τα οποία παρέχουν διάφορες προηγμένες υπηρεσίες στη χρήση των βιβλίων (από άτομα με προβλήματα όρασης) όπως την γρήγορη κίνηση μεταξύ των κεφαλαίων, σελίδων κλπ. με διατήρηση του συγχρονισμού μεταξύ του κειμένου και του ήχου. Η ανάγνωση των βιβλίων daisy μπορεί να γίνει μέσω Η/Υ (με τη χρήση ειδικών λογισμικών αρκετά εκ των οποίων είναι ελεύθερα διαθέσιμα και ανοικτού κώδικα, όπως π.χ. το λογισμικό AMIS: http://www.daisy.org/amis). Επιπρόσθετα η ανάγνωση είναι δυνατή και μέσω εμπορικών εφαρμογών και συσκευών, καθώς και mp3 players (συσκευών και εφαρμογών λογισμικού).

Στα πλαίσια δράσης του έργου ΕΣΠΑ του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση» της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΠΘ δημιουργήθηκε υπηρεσία παραγωγής ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων για κείμενα ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα (π.χ. βιβλία ή άλλο υλικό στο οποίο δεν υπάρχει περιορισμός πνευματικών δικαιωμάτων).

Με τη χρήση της υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα παραγωγής υλικού σε μορφή ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων (Daisy Books), είτε από την ίδια τη ΒΚΠ, είτε σε συνεργασία με διδάσκοντες του ΠΘ και άλλων Ιδρυμάτων. Τα παραγόμενα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία διατίθεται ελεύθερα μέσω σχετικής ιστοσελίδας (http://www.lib.uth.gr/disabled/daisybooks.asp), στην οποία επίσης μπορεί να αναρτώνται και ελεύθερα προσβάσιμα Daisy Books που έχουν παραχθεί από άλλους φορείς.


   

  Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
γραφικό