Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  > Υπηρεσίες-Διαθέτες Περιοδικών Εκδόσεων / Βάσεις Δεδομένων Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
EBSCOhost
Η υπηρεσία EBSCOhost αποτελεί ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, δίνοντας πρόσβαση κατά κύριο λόγο σε περιεχόμενα, περιλήψεις και πλήρες κείμενο (full text) περιοδικών εκδόσεων. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν πρόσβαση μόνο στις βάσεις δεδομένων για τις οποίες υπάρχει σχετική σύμβαση (βλέπε παρακάτω) από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 

 
Εισαγωγή στην υπηρεσία
EBSCOhost
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
    Εισαγωγή στην υπηρεσία
EBSCOhost
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη την ελληνική γλώσσα     Πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη την αγγλική γλώσσα
Οδηγός χρήσης στα ελληνικά | Πληροφορίες Πρόσβασης ]
 

Academic Search Ultimate Προσφέρει άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) περισσότερων από 7.000 και στα περιεχόμενα/περιλήψεις άρθρων περισσότερων από 11.000 περιοδικών εκδόσεων, καλύπτοντας ποικιλία θεμάτων. Επίσης, στη βάση δεδομένων συμπεριλαμβάνεται συλλογή χαρτών και φωτογραφιών με δυνατότητα άμεση πρόσβασης. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1887 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες.

EconLit Περιέχει περισσότερες από 1 εκατομμύριο βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις άρθρων στο αντικείμενο των οικονομικών επιστημών. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων εκτείνεται από το 1969 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για ένα ταυτόχρονο χρήστη (ένας μόνο χρήστης μπορεί να εκτελεί αναζήτηση στη βάση σε δεδομένη χρονική στιγμή).

GreenFILE Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές, περιλήψεις άρθρων και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 4.700 εγγραφών. Η θεματολογία καλύπτει τα πεδία της ανθρώπινης επίδρασης στο περιβάλλον, η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες και παρέχεται στα μέλη του ΠΘ δωρεάν από την EBSCO.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις βιβλίων, ερευνητικών αναφορών, πρακτικών συνεδρίων και άρθρων από περισσότερα από 600 περιοδικά. Η θεματολογία καλύπτει τα πεδία της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρησης. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1965 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες.

PsycINFO Περιέχει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις άρθρων από περισσότερα από 2.400 περιοδικά, καθώς και βιβλίων, διατριβών και τεχνικών εκθέσεων σε όλα τα πεδία της ψυχολογίας. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1800 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες.

SPORTDiscus with Full Text Προσφέρει άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) άρθρων από περισσότερα από 440 περιοδικά στον τομέα της επιστήμης φυσικής αγωγής & αθλητισμού. Επίσης περιλαμβάνει πάνω από 700.000 βιβλιογραφικές αναφορές από περίπου 1.200 επιστημονικά περιοδικά, καθώς και από βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μεταπτυχιακές διατριβές - εργασίες και δικτυακούς τόπους. Η κάλυψη της βάσης δεδομένων για ορισμένα είδη βιβλιογραφίας εκτείνεται από το 1800 έως σήμερα, ενώ η πρόσβαση είναι δυνατή για 2-4 ταυτόχρονους χρήστες (μέχρι 4 χρήστες μπορούν να εκτελούν αναζητήσεις στη βάση σε δεδομένη χρονική στιγμή).

Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ven/ebsco.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2003-04-18
Ημ/νία ανανέωσης: 2009-12-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας